enova365 Zarządzanie projektami

enova365 Projekty służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. Zawiera w sobie funkcje związane z budżetowaniem projektów: • tworzenie budżetu dla projektu, • planowanie kwot kosztów i przychodów, • kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą Opisu kontrolingowego), • wprowadzanie korekt, • kontrolę kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu), • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów; oraz pełną funkcjonalność modułu enova CRM, który umożliwia: • ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami, • podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań, • łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących np. jednego kontrahenta w projekty, • łączenie kilku projektów w kampanie. Budżet może być planowany: • w ujęciu wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów) • w ujęciu ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie np. zapotrzebowania na materiały) • lub w modelu mieszanym – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości i ilości. Kompleksowa obsługa w zakresie planowania oraz realizacji projektu za pośrednictwem jednego narzędzia. Automatyzacja procesu przypisywania dokumentów do projektów. Kontrola realizacji budżetów projektów. Możliwość przypisywania i śledzenia planów oraz ich realizacji w okresie, na etap lub narastająco. Zmniejszenie pracochłonności obsługi projektu poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów. Pełna informacja analityczna. Moduł jest dedykowany dla podmiotów, które działają w oparciu o realizację konkretnych projektów lub są zobowiązane do kontroli przebiegu projektów realizowanych w ramach uzyskanego dofinansowania.