enova365 aplikacje mobilne

enova365 to multiinterfejsowy system, który na poziomie bazy danych, logiki biznesowej pozostaje taki sam. Użytkownik może wybrać sposób korzystania z systemu według swoich preferencji wybierając odpowiedni dla siebie interfejs: okienkowy, przeglądarkowy, dotykowy, komórkowy, mając gwarancję, że pracuje na tym samym systemie.

enova365 Pulpity

Pulpit Pracownika

Umożliwia dostęp dla pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych. Dzięki niemu pracownicy mogą:

 • Sprawdzać dostępny limit urlopowy,
 • składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika,
 • przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
 • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • przeglądać kwoty wynagrodzeń,
 • drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Pulpit Kierownika

Umożliwia dostęp dla kadry kierowniczej do własnych danych kadrowo-płacowych oraz do danych podległych pracowników. Dzięki niemu kierownicy mogą:

 • Przeglądać dane podwładnych pracowników,
 • zatwierdzać wnioski urlopowe, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
 • wprowadzać normy oraz faktyczny czas pracy,
 • drukować różnego rodzaju raporty.

Pulpit Kontrahenta

Umożliwia komunikację typu B2B z firmami będącymi naszymi kontrahentami. Dzięki niemu nasi dostawcy lub odbiorcy mogą:

 • Samodzielne wystawiać wybrane dokumenty np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy (również w relacji do zapytań ofertowych) , oferty od dostawcy;
 • przeglądać informacje o jego należnościach i zobowiązaniach;
 • przeglądać listy towarowe ogólne lub w podziale na grupy asortymentowe;
 • wyświetlać zdjęcia towarów;
 • przeglądać i odbierać faktur sprzedaży (formaty PDF, EDI);
 • mieć podgląd na indywidualne warunki handlowe;
 • widzieć informacje o zadaniach CRM kontrahenta;
 • mieć możliwość zarządzania zakresem udostępnianych kontrahentowi informacji poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień;
 • mieć możliwość połączenia z modułem Workflow w celu np. zdefiniowania powiadomień dla operatora enova365 o wystawionych dokumentach.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Umożliwia elektroniczną komunikację pomiędzy biurem rachunkowym, a jego klientami. Pulpit ten umożliwia:

 • Dostarczanie i pobieranie dokumentów przez Klienta w formie elektronicznej (skany, PDF, pliki z danymi),
 • dwukierunkową komunikację Klienta z Biurem Rachunkowym,
 • udostępnianie Klientowi informacji dotyczących rozliczeń podatkowych,
 • widok na najważniejsze informacje z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności,
 • pobieranie raportów w postaci plików PDF, DOC, XLS,
 • realizację płatności w bankowości elektronicznej,
 • wgląd w zadania zlecone i powiadomienia,
 • pełni funkcję zasobnika dokumentów – najważniejsze dokumenty zgromadzone w jednym miejscu.

Aplikacja mobilna

Na enova365 można pracować stacjonarnie oraz w chmurze – logując się do systemu poprzez przeglądarkę internetową, a dzięki dodatkowym interfejsom opartym o zasady Modern UI, możliwe jest korzystanie z systemu na urządzeniach mobilnych – tabletach i smartfonach.

Aplikacja enova365