enova365 Serwis i Wypożyczalnia

enova365 Serwis

pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. W chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora (serwisanta). Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów.
Na podstawie określonych częstotliwości przeglądów i okresu gwarancyjnego można zaplanować przyszłe przeglądy dla każdego urządzenia. Program enova365 sam generuje informacje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego. Funkcja automatycznych powiadomień – zapamiętuje i wiąże urządzenie oddane do naprawy lub przeglądu z kontrahentem (osoba, która zleciła naprawę, może otrzymywać pocztą elektroniczną informację o zmianie statusu lub etapie realizacji prowadzonego zlecenia).
Moduł daje możliwość wystawiania dokumentów handlowych i księgowych (na przykład faktury za przeprowadzone usługi naprawcze) z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowania towarów pobranych z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy.
Sprawdza się w firmach świadczących usługi naprawcze oraz prowadzących warsztaty i serwis pogwarancyjny sprzedawanych przez siebie towarów.

enova365 Wypożyczalnia

zawiera dwie listy: urządzeń i wypożyczeń. Dla każdego urządzenia można zarówno określić jego aktualny stan (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) jak i sprawdzić pełną historię wypożyczeń. Wypożyczalnia może zostać powiązana z serwisem – wypożyczane urządzenie będzie wtedy podlegać przeglądom oraz naprawom serwisowym.

Czytaj więcej >