Wdrożenie i Szkolenia

Analiza przedwdrożeniowa

Podstawowy warunek wykonania dobrego wdrożenia systemu informatycznego to rozpoznanie wszystkich kluczowych potrzeb klienta związanych ze specyfiką prowadzonego biznesu. Wiele z nich omawianych jest już podczas pierwszego spotkania klienta z konsultantem, podczas którego dokonujemy zazwyczaj również prezentacji standardowej funkcjonalności systemu. Taki sposób prowadzenia pierwszej prezentacji systemu, cechujący się dwukierunkowym przepływem informacji, daje rzetelną podstawę do zebrania ważnych aspektów wymaganych dla zaplanowania przyszłego wdrożenia. Przed przystąpieniem do wdrożenia proponujemy usługę Analizy przedwdrożeniowej, która pozwoli na podjęcie właściwych decyzji co do zakresu wdrożenia oraz optymalizacji jego kosztów.

Instalacja

Wykonujemy profesjonalne, oparte na wieloletnim doświadczeniu, instalacje zakupionych systemów. Przed instalacją systemu zarządzania weryfikujemy i dostosowujemy środowisko robocze, w którym system ma być instalowany.

Instalacja to wstępna parametryzacja, konfiguracja użytkowników oraz szkolenie dla administratora.

Migracja danych

Wykonujemy przeniesienia danych takich jak: kartoteki kontrahentów, towarów, pracowników, danych inwentaryzacyjnych czy bilansów zamknięcia z innych systemów informatycznych.

Parametryzacja i dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Podczas wdrożenie wspólnie z klientem parametryzujemy system do realizacji procesów zachodzących w firmie.

Na tym etapie następuje też wdrożenie ewentualnych rozwiązań indywidualnych jeśli na etapie analizy przedwdrożeniowej takie potrzeby zostały zidentyfikowane.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia na poszczególnych etapach wdrożenia, co pozwala na jego skuteczne dostosowanie do potrzeb, jak również organizujemy szkolenia powdrożeniowe.