Hermes_Mobil

Hermes_Mobil to program instalowany na komputerach kieszonkowych PDA dedykowany dla firm posiadających pracowników w terenie. Wspomaga pracę menadżerów i przedstawicieli handlowych.

Hermes_Mobil – pozwala handlowcom pracującym w terenie prowadzić efektywną sprzedaż z pełnym wykorzystaniem ich potencjału. Umożliwia im generowanie dokumentów, zbieranie zamówień, przeglądanie aktualnych stanów magazynowych, cen, dostęp do pełnej informacji o kontrahencie, jego zadłużeniu oraz warunkach współpracy. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z programami Symfonia Handel oraz Handel Forte, co zapewnia synchronizację danych z centralą, usprawniając i przyśpieszając przepływ informacji pomiędzy siedzibą firmy a pracownikiem w terenie. Uzyskanie szybkiej informacji na temat aktualnych potrzeb rynku pozwala firmie natychmiast przystąpić do realizacji zamówienia, poprawiając logistykę, poziom obsługi i zadowolenie klientów.

Dzięki aplikacji Hermes_Mobil zyskujesz:
* przyjazne narzędzie pracy dla Twoich przedstawicieli handlowych pracujących w terenie,
* przewagę konkurencyjną zbudowaną na wizerunku nowoczesnej firmy budzącej zaufanie,
* poprawę logistyki w firmie dzięki wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów,
* bieżący monitoring pracy pracowników pracujących w terenie oraz kontrolę wskaźników biznesowych, prowadzący do podniesienia komfortu pracy kadry 
menadżerskiej,
* redukcję kosztów przetwarzania zamówień, kosztów transportu oraz liczbę błędów związanych z obsługą realizacji zamówień.

Komunikacja z centralą firmy:
Dwukierunkowa wymiana danych pomiędzy centralą firmy a terenem odbywa się za pośrednictwem aplikacji RMP Hermes_Serwer. Jest to oprogramowanie serwera komunikacyjnego odpowiedzialnego za obsługę połączeń z programem Hermes_Mobil. 
Integrację systemu mobilnego z programem Handel realizowana jest przez dedykowany, dwukierun-kowy Interfejs wymiany danych Symfonia-Hermes.

Zarządzanie bazą kontrahentów
Przedstawiciel handlowy ma dostęp do bazy przydzielonych sobie kontrahentów, 
przy czym może dopisać do bazy kontrahenta nowego. Dla wybranego ze słownika kontrahenta może przeglądać historię obrotów, warunki handlowe, saldo rozliczeń 
oraz składniki zaległości płatniczych. Aplikacja pozwala na dokonywanie rozliczeń z kontrahentem z wydrukiem dokumentów kasowych.

Zarządzanie magazynem
Hermes_Mobil umożliwia dostęp do danych wszystkich towarów oferowanych 
przez pracownika terenowego wraz z ich aktualnymi stanami, cenami. Oprócz standardowej funkcjonalności tabel magazynowych (wyszukiwanie, sortowanie) dostępne są inne mechanizmy umożliwiające szybkie odnalezienie pozycji na liście towarowej. Są to: system zakładek – do szybkiego przełączania pomiędzy grupami towarowymi oraz możliwość ustawiania filtru na wybrane cechy towaru.

Modele pracy przedstawiciela handlowego
Przedstawiciele handlowi, wyposażeni w komputery naręczne z  programem Hermes_Mobil, mogą pracować w modelu: vansellingowym i presellingowym.
Vanselling – umożliwia prowadzenie sprzedaży wraz z generowaniem dokumentów sprzedaży (faktury, paragony) w terenie podczas wizyty u klienta. Sprzedaż może być realizowana w trybie „szybkiej sprzedaży” (cena towaru wyliczana jest na podstawie systemu rabatowego przypisanego kontrahentowi, lub „pełnej sprzedaży” (cena sprzedaży jest negocjowana z klientem). Aplikacja, obsługuje drukarki faktur i drukarki fiskalne z wykorzystaniem technologii bluetooth,
Preselling – wspiera proces przyjmowania zamówień podczas wizyty u klienta. Zaewidencjonowane zamówienie może być natychmiast przesyłane do centrali przy użyciu transmisji GPRS. Zamówienie przesłane do programu Handel może dokonywać automatycznej rezerwacji towaru.

Serwer wymiany plików
Częścią administracyjno-analityczną systemu mobilnego jest aplikacja Hermes_RMP, instalowana na komputerze biurowym w centrali firmy. Odpowiada ona za:
* komunikację dowolnego typu (stacja dokująca, bluetooth, GPRS, WiFi) z komputerami naręcznymi,
* wymianę danych z programem Handel poprzez aplikację Hermes_ISI,
* konfigurację i administrowanie częścią mobilną systemu,
* przygotowanie raportów analizujących aktywność pracy przedstawicieli w terenie oraz statystyk pracy serwera.

Ergonomia pracy i intuicyjna obsługa
Aplikacja Hermes_Mobil instalowana na komputerach naręcznych, wyróżnia się bardzo dobrą ergonomią i intuicyjną obsługą. Wystawianie faktur, przyjęcia zamówień 
przebiegają szybko i sprawnie dzięki zastosowaniu systemu „gestów” przy wyszukiwaniu towarów.

Moduły systemu mobilnego:
HERMES_Mobil – aplikacja instalowana na palmtopie. Umożliwia zbieranie zamówień, fakturowanie, kontrolę rozliczeń z kontrahentami, zarządzanie magazynem i bazą kontrahentów.
HERMES_RMPHERMES_ISI – moduły systemu mobilnego instalowane na komputerze PC w siedzibie firmy. umożliwiają komunikację  pomiędzy systemem mobilnym pracującym w terenie a centralnym systemem magazynowym. 
Interfejs SYMFONIA-HERMES – dedykowane oprogramowanie odpowiedzialne za automatyczną dwukierunkową komunikację systemu mobilnego z programem Handel.

Urządzenia współpracujące:
* drukarki faktur  – dowolne drukarka z wejściem LPT, 
* drukarki fiskalne – firmy Elzab
* czytniki kodów kreskowych.
Łączność z komputerem naręcznym poprzez moduł przetwornika Bluetooth/LPT umieszczonego na wejściu urządzenia współpracującego. Zasilanie urządzeń współpracujących z gniazda zapalniczki samochodowej poprzez przetwornicę napięcia.