Serwery i Sieci

Firma Digit-al świadczy kompleksową obsługę w zakresie sprzętu komputerowego jak i oprogramowania. Oferujemy wsparcie
w zakresie doboru odpowiedniej infrastruktury IT.  Zapewniamy także, montaż, instalację oraz konfiguracje serwerów fizycznych.  
W celu optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów serwera(ów) realizujemy ich wirtualizację. Dzięki wirtualizacji zapewniamy większą elastyczność i niezawodność środowisk informatycznych. Wirtualizacja oparta jest na sprawdzonych i niezawodnych rozwiązaniach: Hyper-V oraz vmware.

Digit-al świadczy usługi wdrażania bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań opartych o oprogramowanie Microsoft. W ramach tych działań wdrażane są różnorodne usługi m.in. Active Directory które to jest jednym ze sposobów zabezpieczenia i usprawnienia pracy sieci. Usługa Active Directory umożliwia centralne zarządzanie ustawieniami m.in. użytkowników, komputerów oraz drukarek. Urządzenia sieciowe dołączone do domeny pozwala pracować w oparciu o przyjęte standardy. Korzyści z usługi Active Directory stają się szczególnie widoczne w sytuacji, gdy liczba zarządzanych komputerów czy użytkowników liczona jest w dziesiątkach.

Korzyści z wdrożenia usługi Active Directory w oparciu o Microsoft Windows Server:

  • scentralizowane zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz danymi na niej zgromadzonymi;
  • jedna baza użytkowników, jednokrotne uwierzytelnianie;
  • możliwość wirtualizacji serwerów Hyper-V
  • automatyczna instalacja i aktualizacja oprogramowania (WSUS)

Nasza firma jest partnerem firmy ESET która to dostarcza skuteczne, bezawaryjne i oszczędzające zasoby rozwiązania antywirusowe chroniące serwery i stacje robocze.

Bezpieczeństwo informatyczne jest jednym z ważniejszych a często niedocenianych aspektów w działalności gospodarczej.
Z naszych doświadczeń wynika, że niespodziewane awarie sprzętu, oprogramowania, wirusy jak i osoby trzecie mogą doprowadzić do poważnych szkód w najbardziej nieoczekiwanych momentach.

Celem jest zaprojektowanie i wdrożenie architektury bezpieczeństwa, oraz wprowadzenie procedur dotyczących sporządzania kopii bezpieczeństwa, które ustrzegą Państwa firmę od niepotrzebnych przestojów w pracy oraz potencjalnych strat materialnych.

Oferujemy wykonanie analizy bezpieczeństwa systemu informatycznego zarówno pod kątem doboru oprogramowania, sprzętu jak
i poziomu dostępu do danych. Wynikiem audytu będzie lista słabych punktów w obecnym systemie informatycznym Państwa organizacji (potencjalnych źródeł zagrożeń) oraz propozycje ich wyeliminowania.

Zakres analizy obejmuje m.in.:

– procedury sporządzania kopii bezpieczeństwa danych

– zabezpieczenia sprzętowe

– zabezpieczenia programowe

– systemy operacyjne

– sprzęt

itp.

W/w usługi wykonywane są przez certyfikowanych inżynierów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji zapraszamy do kontaktu.