ITCube CRM

Będąc systemem klasy CRM (Customer Relationship Management) jest narzędziem, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie oraz prezentacja informacji dotyczących Klientów firmy. Gwarantuje każdemu z użytkowników stały dostęp do informacji opisujących pełną historię współpracy z danym kontrahentem bądź osobą kontaktową. Historia kontaktów z Klientami zawiera wprowadzone notatki, wykonane/zaplanowane zadania, przedstawione oferty, złożone zamówienia czy faktury. Uwzględnia również wymienioną korespondencję elektroniczną, listową czy faksową oraz wszelkiego rodzaju dokumenty, w tym także zapisane w zewnętrznych systemach handlowych.

System ITCube to także kanał komunikacji oraz narzędzie planowania czasu pracy. Do dyspozycji każdego z użytkowników oddany zostaje rozbudowany kalendarz zadań pozwalający na planowanie własnego czasu pracy oraz delegowanie zadań innym użytkownikom. W obu przypadkach system czuwa nad stanem realizacji zadania oraz automatycznym powiadomieniem pracownika o konieczności wykonania zaplanowanych czynności.

Projekty w systemie ITCube wspomagają zespołową realizację długoterminowych procesów. Umożliwiają planowanie zadań oraz czuwanie nad ich prawidłową realizacją, kontrolę kosztów oraz badanie zyskowności projektu. Moduł projektowy umożliwia także odwzorowanie procedur zachodzących w firmie (wsparcie dla systemu jakości ISO) oraz ułatwia prowadzenie kampanii marketingowych.

Zintegrowany CRM:

ITCube oferuje możliwość połączenia z zewnętrznym systemem handlowym. Integracja taka gwarantuje, iż wszystkie informacje posiadane przez firmę na temat danego Klienta dostępne będą z poziomu jednej aplikacji. Ponadto pozwala na uniknięcie sytuacji, w której te same dane wpisywane są kilkukrotnie w oddzielnych systemach. ITCube współpracuje z następującymi programami handlowymi : SAGE SYMFONIA Premium/Forte, COMARCH ERP XL/Optima, ASSECO WF-MAG, InsERT Subiekt GT.

Strona producenta ITCube Software