Produkcja

System Symfonia ERP Produkcja  jest przeznaczony do zarządzania procesami produkcyjnymi dla firm produkcyjnych, handlowo-produkcyjnych. Z powodzeniem funkcjonuje w przedsiębiorstwach stosujących złożone procesy produkcji. Program Symfonia ERP Produkcja wspomaga prace związane z etapami procesu wytwarzania produktu, jak: definiowanie technologii, planowanie procesu, zlecenia, maszynami i narzędziami. Umożliwia harmonogramowanie, rozliczanie i raportowanie produkcji oraz zarządzanie materiałami surowcami i półproduktami. Ewidencja zużytych surowców pozwala zoptymalizować koszty, poprawić efektywność i wydajność procesów wytwórczych. System Symfonia Produkcja pozwala na elastyczne dostosowanie metod i procesów produkcyjnych do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.

Definiowanie technologii produkcji. Przed przystąpieniem do właściwej produkcji moduł umożliwia symulację kosztów wytworzenia na podstawie przewidzianych w technologii informacji. Do szacowania wartości potencjalnych kontraktów i negocjowania ich cen zastosowane jest narzędzie kalkulatora.

Planowanie procesu produkcji. Plan produkcyjny jest pierwszym etapem procesu wytwarzania. Określa ilość wyrobu i technologię produkcji. Przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i realizacją istnieje możliwość wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych. i uzyskania bilansu brakujących składników. Program generuje zlecenie główne i podzlecenia na półprodukty jeśli gotowy wyrób tego wymaga. Z planu produkcyjnego dostępne są następujące rodzaje raportów: plan produkcyjny, raporty magazynowe (np.: produkty magazynowe potrzebne do wytworzenia wyrobu gotowego), raporty operacyjne (zestawienie operacji, potrzebnych do wytworzenia wyrobu gotowego).

Zlecenia produkcyjne. Podstawowym elementem operacyjnym programu Produkcja jest zlecenie produkcyjne czyli zatwierdzony do realizacji plan produkcyjny. Cała praca operacyjna wykonywana jest na zleceniu. Ułatwia to kontrolę m.in.: odchyleń od norm technologicznych, powstałych w trakcie procesu produkcji. Ewidencja surowców i gotowych produktów odbywa się przez współpracę z modułem Symfonia ERP Handel. Dokumenty magazynowe w programie Handel ERP są automatycznie wystawiane na podstawie danych zawartych w programie Symfonia ERP Produkcja.

Raportowanie. Symfonia ERP Produkcja posiada definiowalny i elastyczny moduł raportów z szerokimi możliwościami raportowania. W standardzie dostępne są raporty z procesu produkcji. Dodatkowo dostępnych jest kilkadziesiąt rodzajów wykresów, raporty przekrojowe, raporty wielomodułowe  on-line z modułów Systemu Symfonia ERP: produkcyjnego, finansowo-księgowego oraz kadrowego (na jednym wydruku).

Panele Meldunkowe. Mechanizm rejestrujący w szybki i prosty sposób czas wykonywanych operacji w programie Symfonia ERP Produkcja. Zastosowanie Paneli Meldunkowych umożliwia zapis terminu i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkretnego etapu pracy. Okno rejestracji operacji w Karcie Pracy informuje o historii i czasie wykonanych działań. Funkcjonalność Paneli Meldunkowych pozwala na zakończenie, zastopowanie operacji przez użytkownika w dowolnym momencie

Do pracy modułu produkcyjnego niezbędny jest program Symfonia ERP Handel  Ścisła współpraca między modułami umożliwia korzystanie z mechanizmów dostępnych w Systemie Symfonia ERP takich jak: raporty, automatyczne księgowania dokumentów, np.: wydań do produkcji, przyjęć z produkcji, korekt. Pozwala to na współpracę z obszarem księgowo-finansowym przy rozliczaniu produkcji.

Symfonia ERP Produkcja zapewnia:

 • kontrolę rentowności produkcji
 • wydajne i szybkie dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji
 • pełną informację o kosztach zleceń i planów produkcyjnych
 • zwiększenie efektywności rozliczania produkcji
 • kontrolę magazynu i surowców w toku produkcyjnym
 • kontrola i rozliczanie planów produkcyjnych oraz zleceń
 • możliwość rozliczania grupy lub użytkownika z wadliwych partii towarowych
 • rozliczanie kosztów dodatkowych, np.: energia, usługi zewnętrzne
 • automatyczny dostęp do zestawień z produkcji
 • możliwość rozliczania pracowników
 • rejestracja odchyleń od norm produkcyjnych
 • możliwość globalnego raportowania w dowolnym formacie