systemy

Budowa Systemu Sage Symfonia ERP

Sage Symfonia ERP jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, analizy i zarządzanie informacją, sprzedaż i relacje z klientami, zarządzanie zasobami: majątkiem przedsiębiorstwa i kapitałem ludzkim.

 

Zaawansowane rozwiązania oraz wykorzystywana baza Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami Klienta, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.