Produkty – Pakiet Profesjonalny

Budowa Systemu Symfonia ERP

Symfonia ERP jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej. Swoim zakresem obejmuje strategiczne obszary i procesy w organizacji – finanse, analizy i , sprzedaż, relacje z klientami. Ułatwia zarządzanie informacją, zasobami: majątkiem przedsiębiorstwa, procesami produkcji i kapitałem ludzkim. Symfonia ERP w Pakiecie Profesjonalnym zapewnia efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

Zaawansowane rozwiązania programów Symfonia w linii ERP oraz wykorzystywana baza Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami Klienta. Umożliwia integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.