Sage Symfonia ERP

Nowość
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
HMF – Blokada dokumentów handlowych

Rozwiązanie HMF – Blokada dokumentów handlowych, umożliwia zamknięcie wybranego okresu poprzez zablokowanie możliwości wprowadzania oraz  edycji dokumentów po przekroczeniu ustalonego terminu.   *** Ten produkt dostępny jest również w naszym sklepie internetowym SymfoniaPlus.pl Zobacz ofertę w sklepie: Blokada edycji dokumentów   ***   Niemożliwe jest : – wystawienie dokumentu z datą wcześniejszą (sprzed daty blokady), – …

Nowość
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
HMF – Generowanie listów przewozowych PeKaeS

Rozwiązanie Generowanie listów przewozowych PeKaeS, to przeznaczone jest do półautomatycznego generowania listów przewozowych dla wybranych dokumentów sprzedaży/magazynowych z Symfonii ERP do pliku rozpoznawanego przez program PEKAES U GO – dedykowanego do przesyłek obsługiwanych przez tę firmę transportową. dane niezbędne do wygenerowania listu przewozowego są automatycznie zaciągane z dokumentu, następnie wyświetlone na oknie, na którym bezpośrednio użytkownik …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
FKF – Elektroniczne Polecenie Przelewu – zbiorcze (EPP – zbiorcze)

Dodatek umożliwia generowanie zbiorczych Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN).     *** Ten produkt dostępny jest również w naszym sklepie internetowym SymfoniaPlus.pl Zobacz ofertę w …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
FKF – Wydruk rozliczeń do dokumentów WB/RK

Wydruk dokumentu płatności (Wyciąg Bankowy/Raport Kasowy) ze szczegółową prezentacją, jakie rozrachunki zostały przez nie rozliczone i w jakiej kwocie. Raport wspomaga proces kontrolny rozliczeń finansowych.

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
HMF – Import wyciągów bankowych

Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego jaki może dostarczyć bank, importowane są do programu Handel  Forte płatności/wyciągi złotówkowe PLN. W zależności od wersji raportu, możliwe jest uzgadnianie kontrahentów, zakładanie rozrachunków a także rozliczanie dokumentów (automatyczne wg FIFO, ręczne, półautomatyczne). Ceny zależne od formatu pliku wejściowego oraz wybranej funkcjonalności, podana cena dotyczy najprostszej wersji.     *** …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
FKF – Wydruk KP/KW z dokumentu RK

Zadaniem raportu jest umożliwienie prostej obsługi kasy w programie Finanse i Księgowość poprzez możliwość generowania wydruków KP oraz KW dla dokumentów typu Raport Kasowy.   Opis funkcjonalny: Raport uruchamiany jest z kartoteki dokumenty (bufor / księgi). Przy jego pomocy możliwe jest generowanie wydruków KP oraz KW z dokumentu typu Raport Kasowy.   Po uruchomieniu raportu …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
FKF – Wiekowanie rozrachunków

Dodatek generuje zestawienie stanu rozrachunków na wybrany dzień w układzie tabelarycznym grupującym należności (lub zobowiązania) w ustalonych przez użytkownika przedziałach czasowych, np.: a) terminowe b) przeterminowane, np.: do 30 dni po terminie od 31 do 90 dni od 91 do 180 dni od 181 do 360 dni powyżej 360 dni   Dostępne opcje:   Możliwość …

Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
FKF – Import rozrachunków z pliku jako Bilans Otwarcia (Import BO)

Z myślą o firmach, które są na etapie wdrożenia programu Symfonia FK Premium lub Symfonia FK Forte, powstał raport Importujący rozrachunki z pliku tekstowego do Bilansu Otwarcia (BO). Proces Importu rozrachunków odbywa się automatycznie, bez żmudnego wprowadzania danych przez pracowników, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć wielu pomyłek.

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
FKF – Elektroniczne Polecenie Przelewu – pojedyncze (EPP – pojedyncze)

Dodatek umożliwia generowanie pojedynczych Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN). Opis użytkowania: Raport pozwala na generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu (EPP) złotówkowych (PLN). Z programu FK …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
HMF – Ewidencja serii i daty ważności

Moduł do zarządzania informacjami na temat serii produktu oraz jego daty ważności/przydatności do użycia. Całość  produktu składa się z 2 raportów”   1.Procedura umożliwiająca wprowadzanie w/w danych w obrębie dokumentu przyjęcia magazynowego, przygotowane okno dialogowe ułatwia wprowadzanie danych (informacji o dostawie towarów).     2.Zestawienie towarów przeterminowanych wg wybranych na dialogu kryterium. Pozwala na wyszukanie …