FKF – Elektroniczne Polecenie Przelewu – pojedyncze (EPP – pojedyncze)

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Elektroniczne Polecenie Przelewu – pojedyncze (EPP – pojedyncze)

Dodatek umożliwia generowanie pojedynczych Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN).

Opis użytkowania:
Raport pozwala na generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu (EPP) złotówkowych (PLN).
Z programu FK generowany jest plik tekstowy zawierający pełny zestaw informacji, następnie taki plik wczytywany jest do programu bankowego.
Plik zapisujemy w wybranym katalogu, a w swojej nazwie zawiera on skróconą datę z dnia w którym generujemy EPP.

 

 

Przykład 1 – EPP dla wybranego kontrahenta:
* kartoteka rozrachunki –> zakładka Kontrahenci –> Zobowiązania
* uzupełniamy numer lub skrót kontrahenta –> Szukaj
* przycisk Przelewy –> Pojedyńczy
* w oknie dialogowym wybieramy Pojedyńcze EPP –> Wykonaj

Przykład 2 – EPP „wpisane z palaca”:
* kartoteka Dokumenty –> zakładka Przelew –> Wybierz
* uzupełniamy dane przelewu i jako formę wydruku wybieramy Pojedyncze EPP –> Sporządź

Raport można zastosować również dla pracowników i urzędów w sposób opisany powyżej.