FKF – Wiekowanie rozrachunków

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Wiekowanie rozrachunków

Dodatek generuje zestawienie stanu rozrachunków na wybrany dzień w układzie tabelarycznym grupującym należności (lub zobowiązania) w ustalonych przez użytkownika przedziałach czasowych, np.:

a) terminowe

b) przeterminowane, np.:

 • do 30 dni po terminie
 • od 31 do 90 dni
 • od 91 do 180 dni
 • od 181 do 360 dni
 • powyżej 360 dni

 

Dostępne opcje:

 

Możliwość analizy rozrachunków dla kartotek:

 • Kontrahenci
 • Urzędy
 • Pracownicy

 

Wybór jednej z 3 grup rozrachunkowych:

 • należności
 • zobowiązania
 • razem – rozrachunki w obrębie każdego kontrahenta będą przedstawione w postaci salda, (+) dla należności, (-) dla zobowiązań

 

Definiowanie ilości i długości zakresów czasowych.

 

Możliwość wyłączenia z analizy rozrachunków terminowych(analizujemy wówczas tylko rozrachunki przeterminowane).

 

Możliwość włączenia informacji dodatkowej (wymaganej często przydatnych), tzn. jaka część z kwot wykazanych na dzień bilansowy jest rozliczona na dzień bieżący.

 

W zależności od zakupionej wersji możliwość:

 • Eksportu do Excela (dodatkowy koszt 300 zł)
 • Wydruku szczegółów w postaci dokumentów (dodatkowy koszt 300 zł)

 

Opis użytkowania:
Otwieramy okno Rozrachunki –> Kontrahenci

Wybieramy interesujący nas zestaw rozrachunków (np. należności nie  rozliczone wszystkie) oraz włączamy opcję „stan na dzień” określając dzień bilansowy na który ma być wykonane zestawienie.

Otrzymaną listę sortujemy wg nazwy lub numeru kontrahenta i uruchamiamy raport „Wiekowanie rozrachunków” (Ctrl-P lub ikonka drukarki).
Przy pierwszym uruchomieniu raportu należy uruchomić przycisk „Zakresy dni” wprowadzając interesujące nas przedziały czasowe.