HMF – Import wyciągów bankowych

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Handel
HMF – Import wyciągów bankowych

Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego jaki może dostarczyć bank, importowane są do programu Handel  Forte płatności/wyciągi złotówkowe PLN. W zależności od wersji raportu, możliwe jest uzgadnianie kontrahentów, zakładanie rozrachunków a także rozliczanie dokumentów (automatyczne wg FIFO, ręczne, półautomatyczne). Ceny zależne od formatu pliku wejściowego oraz wybranej funkcjonalności, podana cena dotyczy najprostszej wersji.

 

 

***

Ten produkt dostępny jest również w naszym sklepie internetowym SymfoniaPlus.pl

Zobacz ofertę w sklepie:

Import wyciągów bankowych BASIC (Sage Symfonia ERP Handel)

Import wyciągów bankowych STANDARD (Sage Symfonia ERP Handel)

Import wyciągów bankowych PRO (Sage Symfonia ERP Handel)

 

***

 

Opis funkcjonalny – Import Wyciągów Bankowych (wersje: BASIC, STANDARD, PRO)

 

1. Import Wyciągów Bankowych BASIC – bez uzgadniania kontrahentów i bez rozliczania płatności

* po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi parametrami:

– wybór pliku z którego mają zostać zaimportowane płatności,

– wybór rejestru bankowego do którego mają zostać zaimportowane płatności,

– możliwe jest oznaczanie zaimportowanych płatności znacznikiem – możliwy jest wybór znacznika,
* po zatwierdzeniu okna dialogowego raport przechodzi do analizy wskazanego pliku z danymi płatności,
* dokumenty importowane są bez uzgadniania kontrahenta,
* w opisie dokumentu umieszczany jest tytuł transakcji lub w przypadku jego braku dane nabywcy,

2. Import Wyciągów Bankowych STANDARD – z uzgadnianiem kontrahentów, bez rozliczania płatności

* po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi parametrami:

– wybór pliku z którego mają zostać zaimportowane płatności,

– wybór rejestru bankowego do którego mają zostać zaimportowane płatności,

– możliwe jest oznaczanie zaimportowanych płatności znacznikiem – możliwy jest wybór znacznika,
* po zatwierdzeniu okna dialogowego raport przechodzi do analizy wskazanego pliku z danymi płatności,
* uzgadnianie kontrahentów oparte jest o nr konta bankowego,
* w przypadku jeżeli raport nie odnalazł kontrahenta o danym nr konta bankowego pojawia się dialog w którym możemy na podstawie informacji z wyciągu uzgodnić kontrahenta ręcznie, możliwe jest również dodanie nowego kontrahenta,
* podczas pierwszego uruchomienia wyboru kontrahenta wczytywana jest cała kartoteka w przypadku dużej ich ilości może to potrwać kilkanaście sekund,
* przy uzgadnianiu kolejnych kontrahentów raport korzysta z zaczytanej wcześniej listy,
* wszystkie uzgodnienia zapisywane są do bazy UZ z odpowiednim typem – przy kolejnym uruchomieniu raport w pierwszej kolejności korzysta z bazy powiązań,
* jeżeli użytkownika niema możliwości uzgodnienia danego wyciągu z żadnym z kontrahentów istniejących w programie Handel Forte możliwe jest wczytanie wyciągu bez kontrahenta lub pominięcie tego wyciągu,

* dodatkowo możliwe jest zdefiniowanie kontrahenta TECHNICZNEGO na którego mogą być ewidencjonowane transakcje nie posiadające numeru rachunku bankowego (OPŁTAY, itd.)
* wciągnięte wyciągi bankowe nie są rozliczane,
* w opisie dokumentu umieszczany jest tytuł transakcji lub w przypadku jego braku dane nabywcy,

3. Import Wyciągów Bankowych PRO – z uzgadnianiem kontrahentów i z rozliczaniem płatności

* po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi parametrami:
– wybór pliku z którego mają zostać zaimportowane płatności,
– wybór rejestru bankowego do którego mają zostać zaimportowane płatności,
– możliwe jest oznaczanie zaimportowanych płatności znacznikiem – możliwy jest wybór znacznika,
* po zatwierdzeniu okna dialogowego raport przechodzi do analizy wskazanego pliku z danymi płatności,
* uzgadnianie kontrahentów oparte jest o nr konta bankowego,
* w przypadku jeżeli raport nie odnalazł kontrahenta o danym nr konta bankowego pojawia się dialog w którym możemy na podstawie informacji z wyciągu uzgodnić kontrahenta ręcznie, możliwe jest również dodanie nowego kontrahenta,
* podczas pierwszego uruchomienia wyboru kontrahenta wczytywana jest cała kartoteka w przypadku dużej ich ilości może to potrwać kilkanaście sekund,
* przy uzgadnianiu kolejnych kontrahentów raport korzysta z zaczytanej wcześniej listy,
* wszystkie uzgodnienia zapisywane są do bazy UZ z odpowiednim typem – przy kolejnym uruchomieniu raport w pierwszej kolejności korzysta z bazy powiązań,
* jeżeli użytkownika niema możliwości uzgodnienia danego wyciągu z żadnym z kontrahentów istniejących w programie Handel Forte możliwe jest wczytanie wyciągu bez kontrahenta lub pominięcie tego wyciągu,

* dodatkowo możliwe jest zdefiniowanie kontrahenta TECHNICZNEGO na którego mogą być ewidencjonowane transakcje nie posiadające numeru rachunku bankowego (OPŁTAY, itd.)
* po wystawieniu dokumentu płatności w przypadku jeżeli dany kontrahent ma nierozliczone rozrachunki pojawia się kolejne okno na którym mamy możliwość wyboru należności, które chcemy rozliczyć,
* jeżeli w wyciągu bankowym znajduje się informacja jaki dokument powinien być rozliczony daną płatnością to raport na liście dokumentów nierozliczonych oznacza wskazany dokument,
* w przypadku jeżeli nie odnalazł dokumentu który ma zostać rozliczony zadziała metoda FIFO,
* użytkownik może zdecydować o rozliczeniu innych nierozliczonych dokumentów,
* w przypadku jeżeli kontrahent nie posiada żadnych nierozliczonych rozrachunków bądź też nie wybraliśmy kontrahenta w opisie dokumentu umieszczany jest tytuł transakcji lub w przypadku jego braku dane nabywcy,

 

Sposób uruchamiania:
Kartoteka „Pieniądze” -> Zestawienia -> Wykonaj raport… -> Import Wyciągów Bankowych

Powyżej opisane zostały poszczególne wersje raportu Import Wyciągów Bankowych do programu Handel Forte.

Dodatkowo do wersji STANDARD i PRO raportu Import Wyciągów Bankowych dołączony jest raport Usuwanie powiązań – Import Wyciągów Bankowych – opis funkcjonalny poniżej.

Opis funkcjonalny – Usuwanie powiązań – Import Wyciągów Bankowych:
Raport Usuwanie powiązań – Import Wyciągów Bankowych umożliwia usuwanie powiązań raportu Import Wyciągów Bankowych.

Po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe na którym znajdują się następujące elementy:
* Wyszukiwanie:
– wybór kolumny po której możemy dokonać wyszukiwania lub filtrowania powiązań (Kod, Nazwa, Nr rachunku bankowego),
– pole edycyjne – możliwość wpisania ciągu znaków na podstawie którego ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie lub filtrowanie powiązań,
– przycisk „Szukaj” – na liście wyszukiwane jest powiązanie w którym występuje podany ciąg znaków,
– przycisk „Filtruj” – na liście umieszczone zostają wyłącznie powiązania w których występuje podany ciąg znaków,
– przycisk „Usuń filtry” – wyświetlanie całej listy powiązań,
* Lista powiązań
– na liście w pierwszej kolumnie mamy możliwość zaznaczenia powiązań, które mają zostać usunięte,
* Przycisk „Usuń” – raport usuwa wybrane powiązania,
* Przycisk „Wyjdź” – koniec działania raportu.

Sposób uruchamiania:
Raporty -> DIGIT-AL -> Usuwanie powiązań – Import Wyciągów Bankowych

 

 

Lista obecnie obsługiwanych formatów:

1. AilorBank (MT940)

2. Bank Gospodarstwa Krajowego (XML)

3. Bank Millennium (MT940)

4. Bank Pocztowy (MT940)

5. Bank Spółdzielczy w Ropczycach (MT940)

6. BGŻ (eBGŻ MT940)

7. BNP Paribas (MT940)

8. BOŚ (iBOSS MT940)

9. BOŚ (iBOSS XML)

10. BPH (CSV)

11. BPH (BusinessNet MT940)

12. BPS (XML)

13. BRE Bank (MT940)

14. BZ WBK (CSV)

15. BZ WBK (CSV2)

16. BZ WBK (Minibank24 MT940)

17. CitiDirect (SWIFT MT940)

18. Deutsche Bank (DB Collect)

19. Deutsche Bank (PowerNet XML)

20. HSBC (MT940)

21. ING Bank Śląski (MT940)

22. ING Bank Śląski (MT942)

23. INTELIGO (CSV)

24. Kredyt Bank (MT940)

25. mBank (CSV)

26. Multibank (CSV)

27. Nordea (MT940)

28. Nordea (SOLO Corporate CSV)

29. PBS w Janowie Lubelskim (MT940)

30. PBS w Sanoku (MT940)

31. Pekao SA (Biznes24 MT940)

32. Pekao SA (Biznes24 MT940 SAM2)

33. PKO BP (iPKO CSV)

34. PKO BP (iPKO biznes Elixir)

35. PKO BP (iPKO biznes Kontakt)

36. PKO BP (iPKO biznes MT940)

37. Raiffeisen Bank (MassCollect)

38. Raiffeisen Bank (MT940)

39. Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie (MT940)