Finanse i księgowość

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Wydruk dokumentu WB w układzie RK w WALUCIE i PLN

Raport umożliwia generowanie wydruku Wyciągu Bankowego (WB) w układzie Raportu Kasowego (RK) – w walucie i PLN. Raport obsługuje dokumenty jednowalutowe – dla każdej waluty należy założyć osobny typ dokumentu.   Wydruk WB w układzie RK, w WAL oraz PLN, dla WAL dokumenty jednowalutowe.   Opis funkcjonalny: * wydruk Wyciągu Bankowego WB w jednej WALUCIE …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Elektroniczne Polecenie Przelewu – zbiorcze (EPP – zbiorcze)

Dodatek umożliwia generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN).     *** Ten produkt dostępny jest również w naszym sklepie internetowym SymfoniaPlus.pl Zobacz ofertę w sklepie: …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Wydruk rozliczeń do dokumentów WB/RK

Wydruk dokumentu płatności (Wyciąg Bankowy/Raport Kasowy) ze szczegółową prezentacją, jakie rozrachunki zostały przez nie rozliczone i w jakiej kwocie. Raport wspomaga proces kontrolny rozliczeń finansowych.

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Wydruk KP/KW z dokumentu RK

Zadaniem raportu jest umożliwienie prostej obsługi kasy w programie Finanse i Księgowość poprzez możliwość generowania wydruków KP oraz KW dla dokumentów typu Raport Kasowy.   Opis funkcjonalny: Raport uruchamiany jest z kartoteki dokumenty (bufor / księgi). Przy jego pomocy możliwe jest generowanie wydruków KP oraz KW z dokumentu typu Raport Kasowy.   Po uruchomieniu raportu …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Wiekowanie rozrachunków

Dodatek generuje zestawienie stanu rozrachunków na wybrany dzień w układzie tabelarycznym grupującym należności (lub zobowiązania) w ustalonych przez użytkownika przedziałach czasowych, np.: a) terminowe b) przeterminowane, np.: do 30 dni po terminie od 31 do 90 dni od 91 do 180 dni od 181 do 360 dni powyżej 360 dni   Dostępne opcje:   Możliwość …

Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Import rozrachunków z pliku jako Bilans Otwarcia (Import BO)

Z myślą o firmach, które są na etapie wdrożenia programu Symfonia FK Premium lub Symfonia FK Forte, powstał raport Importujący rozrachunki z pliku tekstowego do Bilansu Otwarcia (BO). Proces Importu rozrachunków odbywa się automatycznie, bez żmudnego wprowadzania danych przez pracowników, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć wielu pomyłek.

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Elektroniczne Polecenie Przelewu – pojedyncze (EPP – pojedyncze)

Dodatek umożliwia generowanie pojedynczych Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN). Opis użytkowania: Raport pozwala na generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu (EPP) złotówkowych (PLN). Z programu FK …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Importu księgowań z programu KS-Apteka firmy Kamsoft

Aplikacja pozwala na import dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych, paragonów i raportów kasowych z programu KS-Apteka firmy Kamsoft do programu Symfonia Finanse i Księgowość.   Aplikacja pozwala na import dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych, paragonów i raportów kasowych z programu KS-Apteka firmy Kamsoft do programu Symfonia Finanse i Księgowość. Import odbywa się poprzez wskazanie pliku *.DBF wygenerowanego …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Połączenie i konsolidacja wielu baz Symfonia FKP

Raport połączenia i konsolidacji wielu baz Symfonia FKP podzielony jest na trzy fazy:   I. Eksport do pliku wybranych rozrachunków ze standardowego zestawienia rozrachunków z programu FKP. Poszczególne kolumny w pliku oddzielone są znakami tabulacji, co pozwala na przejrzysty podgląd wyeksportowanego pliku np. w programie Excel.   II. Import rozrachunków kontrahentów. Rozrachunki mogą być zarówno złotówkowe jak …