Finanse i księgowość

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Elektroniczne Polecenie Przelewu – zbiorcze (EPP – zbiorcze)

Dodatek umożliwia generowanie zbiorczych Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN).     *** Ten produkt dostępny jest również w naszym sklepie internetowym SymfoniaPlus.pl Zobacz ofertę w …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Wydruk rozliczeń do dokumentów WB/RK

Wydruk dokumentu płatności (Wyciąg Bankowy/Raport Kasowy) ze szczegółową prezentacją, jakie rozrachunki zostały przez nie rozliczone i w jakiej kwocie. Raport wspomaga proces kontrolny rozliczeń finansowych.

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Wydruk KP/KW z dokumentu RK

Zadaniem raportu jest umożliwienie prostej obsługi kasy w programie Finanse i Księgowość poprzez możliwość generowania wydruków KP oraz KW dla dokumentów typu Raport Kasowy.   Opis funkcjonalny: Raport uruchamiany jest z kartoteki dokumenty (bufor / księgi). Przy jego pomocy możliwe jest generowanie wydruków KP oraz KW z dokumentu typu Raport Kasowy.   Po uruchomieniu raportu …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Wiekowanie rozrachunków

Dodatek generuje zestawienie stanu rozrachunków na wybrany dzień w układzie tabelarycznym grupującym należności (lub zobowiązania) w ustalonych przez użytkownika przedziałach czasowych, np.: a) terminowe b) przeterminowane, np.: do 30 dni po terminie od 31 do 90 dni od 91 do 180 dni od 181 do 360 dni powyżej 360 dni   Dostępne opcje:   Możliwość …

Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Import rozrachunków z pliku jako Bilans Otwarcia (Import BO)

Z myślą o firmach, które są na etapie wdrożenia programu Symfonia FK Premium lub Symfonia FK Forte, powstał raport Importujący rozrachunki z pliku tekstowego do Bilansu Otwarcia (BO). Proces Importu rozrachunków odbywa się automatycznie, bez żmudnego wprowadzania danych przez pracowników, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć wielu pomyłek.

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Elektroniczne Polecenie Przelewu – pojedyncze (EPP – pojedyncze)

Dodatek umożliwia generowanie pojedynczych Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN). Opis użytkowania: Raport pozwala na generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu (EPP) złotówkowych (PLN). Z programu FK …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Rozrachunki – suma dla kontrahenta, sumy końcowe Należności i Zobowiązań bez transakcji składających się na saldo Kontrahenta.

Zadaniem raportu jest wyswietlenie zestawienia sumy końcowej Należności i Zobowiązań bez transakcji składających się na saldo Kontrahenta. Raport uruchamia się z Rozrachunki -> Drukowanie -> Rozrachunki – suma KH Wyświetlane jest okno z ustawieniami: Po wprowadzeniu ustawień raport generuje wydruk.

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Wydruk kopert dla zaznaczonych na liscie kontrahentow

Raport pobiera dane adresowe z zaznaczonego kontrahenta. Podczas uruchamiania pojawia siďż˝ okno: Po wybraniu szablonu i naciďż˝niďż˝ciu na przycisk „OK.” raport wydrukuje koperty o wybranym schemacie. Po naciďż˝niďż˝ciu „Edycja koperty”, pojawi siďż˝ okno: W tym oknie definiuje siďż˝ nowe schematy kopert lub zmienia ustawienia dotychczasowych. Sekcja Nadawca/ Adresat w niej ustawia siďż˝ czcionkďż˝ jak i …