FKF – Wydruk KP/KW z dokumentu RK

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Wydruk KP/KW z dokumentu RK

Zadaniem raportu jest umożliwienie prostej obsługi kasy w programie Finanse i Księgowość poprzez możliwość generowania wydruków KP oraz KW dla dokumentów typu Raport Kasowy.

 

Opis funkcjonalny:

Raport uruchamiany jest z kartoteki dokumenty (bufor / księgi). Przy jego pomocy możliwe jest generowanie wydruków KP oraz KW z dokumentu typu Raport Kasowy.

 

Po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi elementami:
* lista zapisów z wybranego dokumentu,
* przycisk umożliwiający zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich zapisów z danego dokumentu,
* numeracji dokumentów KP/KW:
– opis / treść zapisu,
– numer RK / numer zapisu,
– własny …,
* na wydruku dane osoby wystawiającej – sygnatura użytkownika:
– z dokumentu,
– obecnie zalogowanego,
– wystawił: Imię i Nazwisko (do wpisania ręcznie),
– zatwierdził: Imię i Nazwisko (do wpisania ręcznie),
* parametr umożliwiający drukowanie notatki dokumentu,
* parametr umożliwiający automatyczne zaznaczanie ostatniego zapisu z dokumentu jako wybranego do druku,

Po odpowiednim skonfigurowaniu okna dialogowego generowane są wydruki (odpowiednio KP / KW – w zależności od rodzaju transakcji).

Sposób wykonywania:
W oknie dokumenty (bufor lub księgi) – wybrany dokument typu Raport Kasowy
Drukuj -> Wydruk KP/KW – księgi (lub – bufor)