Nad czym pracujemy

Optymalizacja ciągła trasy komiwojażera na urządzeniu mobilnym przy zmieniających się warunkach zadanych.

Rozpoczęliśmy współpracę z Politechniką Rzeszowską w celu rozwiązania problemu kierowcy, pracującego według poniższego schematu. Kierowca wyjeżdża z bazy ze wstępnie uporządkowaną listą punktów trasy w terenie, które ma odwiedzić. Odwiedzenie kolejnego punktu trasy jest odnotowywane w systemie na urządzeniu mobilnym i z punktu widzenia algorytmu optymalizacji taki punkt przestaje już mieć znaczenie. W trakcie realizacji trasy, pojawia się potrzeba odwiedzenia jednego z dostępnych punktów serwisowych. Informację o potrzebie odwiedzenia punktu serwisowego kierowca wprowadza w dowolnym momencie na urządzeniu mobilnym wprowadzając do urządzenia informację, że najpóźniej po n kolejnych punktach trasy musi odwiedzić punkt serwisowy. Wprowadzenie powyższej informacji jest równoznaczne z uruchomieniem algorytmu ponownej optymalizacji trasy.

Docelowy produkt będzie fragmentem rozproszonego systemu klasy ERP wspomagającym podejmowanie przez kierowcę decyzji podczas codziennej pracy komiwojażera. Wdrożenie tego produktu ma na celu redukcje kosztów paliwa o 25%, rozwiązanie to posłuży także do zmiany sposobu zarządzania flotą poprzez dostarczenie bieżących informacji o wykonywanych zadaniach. Wdrożony system dostarczy także danych pozwalających na wdrożenie systemu optymalizującego podział zadań dziennych i tygodniowych na poszczególne samochody floty.

Programowanie czytników kodów kreskowych

Niezależnie od systemu sprzedażowego istnieje możliwość programowania czytników kodów kreskowych tak, aby rozpoznawały co skanują i odpowiednio preparowały wynik. Aktualnie udało nam się przeprowadzić udane testy czytników z procesorami Honeywell i Motorola.

Potrzeba wynikła z tego, że system sprzedażowy nie udało się dostosować do inteligentnego rozpoznawania etykiet towarowych pochodzących z wagi gdzie w kodzie kreskowym zawarta jest waga i oczywiście sam kod kreskowy towaru.

Mobilny magazynier

Jeden z naszych klientów zgłosił nam zapotrzebowanie na rozwiązanie wspomagające pracę magazyniera. Klient nie zakładał zmiany systemu magazynowego a oczekiwał rozwiązania powalającego wystawiać dokumenty magazynowe i przeprowadzać inwentaryzację z profesjonalnego urządzenia mobilnego (Motorola MC9090). Zakłada bezpośrednie wystawianie dokumentów w systemie magazynowym (praca online) na podstawie zamówień wystawianych przez klientów (system B2B).

Prace nasze skupiają się nad przygotowaniem oprogramowania pod system Windows CE 5.5 urządzenia mobilnego komunikującego się z serwisem podnoszącym obiekt COM aplikacji magazynowej. Dzięki takiemu podejściu zapewniamy sobie pracę online na programie magazynowym z urządzenia mobilnego.

Zeznania środowiskowe

Aktualnie tworzona aplikacja powstaje w celu uproszczenia i zautomatyzowania procesu zbierania informacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska oraz związanych z tym naliczaniem odpowiednich opłat. Wynikiem gromadzenia tych informacji mają być odpowiednie zestawienia, zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska, wykonywane co pół roku.

Obecna funkcjonalność obejmuje ewidencję emisji gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. W tym celu w aplikacji zostały zaimplementowane następujące moduły:

– ewidencja pojazdów,

– ewidencja tankowań,

– ewidencja pracowników,

– generowanie odpowiednich zestawień.

Szczegółowy opis w EcoFlota – opis.pdf.