Rozwiązania indywidualne

Dział rozwiązań indywidualnych w firmie DIGIT-AL specjalizuje się w projektowaniu i realizacji niestandardowych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Wkraczamy do akcji wtedy gdy potrzeby klienta wychodzą poza to co może dostarczyć standardowe oprogramowanie dostępne na rynku. Realizując projekty na indywidualne zamówienie najpierw dogłębnie poznajemy specyfikę  danej branży co w połączeniu z doświadczeniem w inżynierii oprogramowania pozwala tworzyć oprogramowanie dojrzałe i dobrze dopasowane do potrzeb klienta.

Nasza oferta:

  • Oprogramowanie na zamówienie

Specjalizujemy się w rozwoju systemów dedykowanych – tworzonych na indywidualne zamówienie klienta. Lubimy nietypowe wyzwania, które można właściwie rozwiązać tylko poprzez indywidualne podeście. Mamy też duże doświadczenie w integracji systemów informatycznych dzięki czemu możemy rozwijać indywidualne funkcjonalności bazując na standardowym oprogramowaniu zastanym w danej firmie. Takie podejście pozwala na wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu przy jednoczesnej optymalizacji kosztów jego wykonania i utrzymania.

Przed realizacją projektów na indywidualne zamówienie zazwyczaj przeprowadzamy zatem „wstępne rozpoznanie otoczenia”, które obejmuje:

1. Merytoryczne rozpoznanie kontekstu biznesowego.

2. Analiza obecnie używanego oprogramowania oraz oprogramowania „gotowego” dostępnego na rynku.

3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb klienta, których nie można zaspokoić produktami gotowymi.

Po takim wstępnym rozpoznaniu następuje właściwy proces tworzenia rozwiązania indywidualnego zawierający:

1. Przygotowanie specyfikacji wymagań.

2. Projektowanie oprogramowania.

3. Integracja z innymi systemami.

4. Testowanie.

5. Wdrożenie.

6. Opieka autorska.

  • Outsourcing tworzenia oprogramowania

Outsourcing to nowoczesna strategia dla realizacji projektów IT. Jego podstawową ideą jest przekazanie konkretnych zadań rozwoju oprogramowania od klienta do naszej firmy. Dzięki wykorzystaniu zasobów IT z zewnętrznego źródła nasz klient może skupić swoje zasoby w zakresie jego kompetencji podstawowej działalności. My zwykle przejmujemy zadania związane bezpośrednio z pisaniem oprogramowania. Najwięcej doświadczenia mamy przy tworzeniu oprogramowania w środowisku .NET oraz w oparciu o bazy danych Microsoft SQL Server. Pracujemy nad projektami o różnej wielkości, począwszy od małych aplikacji wspomagających wybrane obszary  działalności do złożonych systemów ERP.

Nasze cele wyznacza nam klient i są powiązane z potrzebami pojawiającymi się w ciągłym procesie zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. Potrafimy oprócz tworzenia aplikacji czy rozwiązań indywidualnych także świadczyć wsparcie merytoryczne w zakresie zastosowania informatyki w biznesie. Od strony merytorycznej specjalizujemy się głównie w optymalizacji procesów i zmniejszaniu kosztów. W tym zakresie możemy podpowiedzieć, zaprojektować, wykonać i wdrożyć rozwiązania informatyczne dopasowane ściśle do specyfiki firmy i jej otoczenia biznesowego.

W przypadku zainteresowania współpracą w tym zakresie prosimy o kontakt z  Działem Rozwiązań Indywidualnych.