FKF – Wydruk kopert dla zaznaczonych na liscie kontrahentow

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Wydruk kopert dla zaznaczonych na liscie kontrahentow

Raport pobiera dane adresowe z zaznaczonego kontrahenta.
Podczas uruchamiania pojawia siďż˝ okno:

Po wybraniu szablonu i naciďż˝niďż˝ciu na przycisk „OK.” raport wydrukuje koperty o wybranym schemacie.
Po naciďż˝niďż˝ciu „Edycja koperty”, pojawi siďż˝ okno:

W tym oknie definiuje siďż˝ nowe schematy kopert lub zmienia ustawienia dotychczasowych.
Sekcja Nadawca/ Adresat w niej ustawia si� czcionk� jak i po�o�enie i wielko�� danych adresowych jakie maja by� drukowane na kopercie.

Chkbox „Pomijaj kontrahentów z b��dnym adresem”, uruchomi mechanizm sprawdzania czy adres jest poprawny, sprawdzane sďż˝ pola Nazwa, ulica, kod, miasto, w przypadku gdy którakolwiek z tych informacji nie bďż˝dzie wypeďż˝niona raport nie wydrukuje koperty dla danego kontrahenta, na koďż˝cu wyďż˝wietli/wydrukuje listďż˝ kontrahentów z  b��dnymi, niekompletnymi adresami (sďż˝owo ->BRAK

 

Raport wyďż˝wietla w liďż˝cie „Strona”, wszystkie formaty stron które sďż˝  dostďż˝pne w sterowniku drukarki zdefiniowanej w systemie FKP. Naleďż˝y wybraďż˝ drukarkďż˝. W przypadku problemu z wydrukiem naleďż˝y ustawiďż˝ w raporcie takďż˝ samďż˝ czcionkďż˝ jak w ustawieniach programu.