Dodatki

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Wydruk KP/KW z dokumentu RK

Zadaniem raportu jest umożliwienie prostej obsługi kasy w programie Finanse i Księgowość poprzez możliwość generowania wydruków KP oraz KW dla dokumentów typu Raport Kasowy.   Opis funkcjonalny: Raport uruchamiany jest z kartoteki dokumenty (bufor / księgi). Przy jego pomocy możliwe jest generowanie wydruków KP oraz KW z dokumentu typu Raport Kasowy.   Po uruchomieniu raportu …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Wiekowanie rozrachunków

Dodatek generuje zestawienie stanu rozrachunków na wybrany dzień w układzie tabelarycznym grupującym należności (lub zobowiązania) w ustalonych przez użytkownika przedziałach czasowych, np.: a) terminowe b) przeterminowane, np.: do 30 dni po terminie od 31 do 90 dni od 91 do 180 dni od 181 do 360 dni powyżej 360 dni   Dostępne opcje:   Możliwość …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKP – Wiekowanie rozrachunków

Dodatek generuje zestawienie stanu rozrachunków na wybrany dzień w układzie tabelarycznym grupującym należności (lub zobowiązania) w ustalonych przez użytkownika przedziałach czasowych, np.: a) terminowe b) przeterminowane, np.: do 30 dni po terminie od 31 do 90 dni od 91 do 180 dni od 181 do 360 dni powyżej 360 dni   Dostępne opcje:   Możliwość …

Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKP – Import rozrachunków z pliku jako Bilans Otwarcia (Import BO)

Z myślą o firmach, które są na etapie wdrożenia programu Symfonia FK Premium lub Symfonia FK Forte, powstał raport Importujący rozrachunki z pliku tekstowego do Bilansu Otwarcia (BO). Proces Importu rozrachunków odbywa się automatycznie, bez żmudnego wprowadzania danych przez pracowników, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć wielu pomyłek.

Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Import rozrachunków z pliku jako Bilans Otwarcia (Import BO)

Z myślą o firmach, które są na etapie wdrożenia programu Symfonia FK Premium lub Symfonia FK Forte, powstał raport Importujący rozrachunki z pliku tekstowego do Bilansu Otwarcia (BO). Proces Importu rozrachunków odbywa się automatycznie, bez żmudnego wprowadzania danych przez pracowników, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć wielu pomyłek.

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKP – Elektroniczne Polecenie Przelewu – pojedyncze (EPP – pojedyncze)

Dodatek umożliwia generowanie pojedynczych Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN). Opis użytkowania: Raport pozwala na generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu (EPP) złotówkowych (PLN). Z programu FK …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
FKF – Elektroniczne Polecenie Przelewu – pojedyncze (EPP – pojedyncze)

Dodatek umożliwia generowanie pojedynczych Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN). Opis użytkowania: Raport pozwala na generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu (EPP) złotówkowych (PLN). Z programu FK …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
HMP – Blokowanie wydruków dla wybranych użytkowników

Często zdarza się tak, że chcemy aby dana grupa użytkowników nie mogła wykonywać części raportów czy drukować niektórych dokumentów. Standardowe mechanizmy programu nie pozwalają na tak dokładne zarządzanie prawami użytkownika. Do tego właśnie celu stworzony został odpowieni dodatek, umożliwiające blokowanie wybranym użytkownikom (login) wykonanie wybranych raportów lub wydruków. Podstawowy zakres działania dodatku to: – blokowanie …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
HMP – Automatyczna rezerwacja towarów do ZMO wykonywana z dokumentu PZ

Podczas przyjęcia towaru na magazyn dokumentami PZ, PW raport analizuje czy po stronie sprzedaży istnieją nie zrealizowane Zamówienia obce dla kontrahentów i świeżo przyjęte towary rezerwuje do tych dokumentów celem finalizacji transakcji. Występuje opcja automatycznej oraz ręcznej rezerwacji towarów.

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia ERP
Linia Finanse i księgowość
HMP – Asystent uzgodnień magazynowych

Raport wspomaga proces uzgodnień dokumentów magazynowych z handlowymi. Asystent wyszukuje i prezentuje następujące przypadki: * dokumenty magazynowe z innego miesiąca niż powiązane z nimi dokumenty handlowe * dokumenty magazynowe nie powiązane z dokumentami handlowymi * prezentacja powiązań wszystkich (wybranych z listy) dokumentów magazynowych z dokumentami handlowymi     Opis użytkowania: Dla wybranych dokumentów magazynowych (zewnętrznych …