Dodatki

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Walutowe Polecenie Przelewu – zbiorcze (WPP – zbiorcze)

Dodatek umożliwia generowanie Walutowych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MT100, MT101, MT103, Elixir. Dodatek obsługuje płatności walutowe. Opis użytkowania: Raport pozwala na generowanie Walutowych Poleceń Przelewu (WPP) na podstawie zobowiązań walutowych (na jednym przelewie mogą się znaleźć zobowiązania w jednej wybranej walucie). Z programu FK generowany jest plik tekstowy …

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
HMP – Grupowa zmiana opisów dokumentów

Rozwiązanie umożliwia zbiorczą zmianę opisów dokumentów. Obsługiwane są również dokumenty zablokowane takie jak: ANULOWANE, KOREKTY. Dodatek działa dla kartotek SPRZEDAŻ, ZAKUP, MAGAZYN i PIENIĄDZE.     Na oknie dialogowym możliwe jest wprowadzenie własnego opisu lub skorzystanie z listy opisów predefiniowanych. Rozwiązanie znacząco przyspiesza działanie na dużej liczbie dokumentów.   Możliwe jest ograniczenie praw dostępu do …

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
HMF – Podgląd uzgodnień dokumentów z FK

Rozwiązanie umożliwiające podgląd uzgodnień pomiędzy dokumentami w HMF a FK/FKF. Na oknie wyświetlane są informacje o dokumencie w HMF (numer dokumentu i data dokumentu) oraz o uzgodnionym dokumencie w FK/FKF (symbol, typ dokumentu, numer i data dokumentu). Rozwiązanie umożliwia szybką weryfikację poprawności uzgodnień pomiędzy HMF a FK/FKF.  

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
HMP – Upusty indywidualne Kontrahenta – szybki podgląd

Rozwiązanie umożliwia szybki podgląd upustów indywidualnych kontrahenta. Rozwiązanie działa dla wybranego kontrahenta z listy. Na oknie wyświetlane są upusty na Towary i Rodzaje towarów.     Sposób wykonywania: Raport wykonywany jest dla wybranego kontrahenta przy pomocy: * skrótu klawiszowego ALT + 9 lub * z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy -> Upusty indywidualne

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
HMF – Upusty indywidualne Kontrahenta – szybki podgląd

Rozwiązanie umożliwia szybki podgląd upustów indywidualnych kontrahenta. Rozwiązanie działa dla wybranego kontrahenta z listy. Na oknie wyświetlane są upusty na Towary i Rodzaje towarów.     Sposób wykonywania: Raport wykonywany jest dla wybranego kontrahenta przy pomocy: * skrótu klawiszowego ALT + 9 lub * z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy -> Upusty indywidualne

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
HMP – Prosta produkcja recepturowa (kompletacja)

Moduł prostej produkcji do Systemu Symfonia opartej o receptury (komplety) oraz dokumenty RW (wydania do produkcji) i PW (przyjęcie z produkcji). Użytkownik wystawia dokument wydania do produkcji, dokument przyjęcia z produkcji wystawiany jest automatycznie na podstawie receptur. Dodatkowo istnieje możliwość ewidencji kosztów dodatkowych (roboczo godziny, prąd, gaz, woda, itd.).   Opis funkcjonalny: * wykorzystanie towarów …

Nowość
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
HMP – BPH Faktoring – eksport

Rozwiązanie indywidualne umożliwia współpracę z systemem BPH Faktoring. Dodatek eksportuje wymagane dane z wybranych dokumentów sprzedaży do formatu zgodnego z BPH Faktoring. Plik zapisywany jest na dysku w ustalonej lokalizacji.   W dodatku możliwe jest ustawienie parametrów stałych wymaganych przez system ING Faktoring: //Parametry Eksportu string sNumerAdmin_BPH = “1” //Oznacza numer administracyjny w Bank BPH …

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
HMP – Zestawienie dokumentów zakupu w walucie obcej z możliwością podsumowania danych wg kryteriów niebieskiego zestawienia

Raport umożliwia drukowanie zestawienia zakupu walutowego/importowego (WNT, DIM, FZW) w walucie obcej oraz w złotówkach. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku podsumowania wartości kryteriów niebieskiego zestawienia walutowych z podziałem na poszczególne waluty.     Raport generowany jest z niebieskiego zestawienia dla dokumentów zakupu – „Zakup za okres”. W standardowym oknie ustawień wybieramy odpowiednie opcje i generujemy niebieskie …

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
HMP – Szybki podgląd rezerwacji

Rozwiązanie umożliwia szybki podgląd rezerwacji towarów na wszystkich magazynach – również dla użytkowników nie posiadających ograniczenia dostępu do części magazynów.     Opis okna: Na oknie widoczne są wszystkie rezerwacje założone na wybranym przez użytkownika towarze: * Typ rezerwacji: A – automatyczna, R – ręczna * Magazyn * Kontrahent * Termin * Ilość * Cena …

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
HMF – Szybki podgląd rezerwacji

Rozwiązanie umożliwia szybki podgląd rezerwacji towarów na wszystkich magazynach – również dla użytkowników nie posiadających ograniczenia dostępu do części magazynów.     Opis okna: Na oknie widoczne są wszystkie rezerwacje założone na wybranym przez użytkownika towarze: * Typ rezerwacji: A – automatyczna, R – ręczna * Magazyn * Kontrahent * Termin * Ilość * Cena …