HMP – Prosta produkcja recepturowa (kompletacja)

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Prosta produkcja recepturowa (kompletacja)

Moduł prostej produkcji do Systemu Symfonia opartej o receptury (komplety) oraz dokumenty RW (wydania do produkcji) i PW (przyjęcie z produkcji). Użytkownik wystawia dokument wydania do produkcji, dokument przyjęcia z produkcji wystawiany jest automatycznie na podstawie receptur. Dodatkowo istnieje możliwość ewidencji kosztów dodatkowych (roboczo godziny, prąd, gaz, woda, itd.).

 

Opis funkcjonalny:

* wykorzystanie towarów typu KOMPLET jako receptur na towar,

* towar typu ARTYKUŁ jako towar produkowany,

* powiązanie pomiędzy recepturą a towarem produkowanym:

– towar ARTYKUŁ: kod towaru artykuł

– towar KOMPLET: R kod towaru artykuł [R(spacja)kod towaru]

 

Przykład:

Towar produkowany                                    Receptura

Towar 1                                                    R Towar 1

* w skład kompletu (receptury) mogą wchodzić wyłącznie materiały

* na podstawie pól dodatkowych w kartotece RECEPTURY (KOMPLETU) – wyliczane są koszty dodatkowe (np.: prąd, woda, roboczo godziny, itd.) są one uwzględniane na dokumencie PW (przyjęcia z produkcji).

 

Zasada działania mechanizmu:

* użytkownik systemu Symfonia Handel wystawiał będzie dokument RW (wydanie do produkcji) z towarami typu KOMPLET (receptura),

* po wybraniu wszystkich receptur towarowych które w danym procesie produkcyjnym mają zostać przygotowane dokument RW jest wystawiany,

* dodatkowa procedura automatyczna generuje dokument PW (przyjęcie z produkcji) z towarami typu ARTYKUŁ (towary umieszczane są na dokumencie automatycznie na podstawie opisanego powyżej mechanizmu zależności pomiędzy recepturą a towarem produkowanym),

* ilość każdego z towarów odpowiada ilości kompletów,

* mechanizm automatyczny wylicza koszt jednostkowy na podstawie dokumentu RW,

* dokument będzie generowany do bufora,

* dokument będzie wyświetlony do wglądu przez operatora.