FKP – Walutowe Polecenie Przelewu – zbiorcze (WPP – zbiorcze)

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Walutowe Polecenie Przelewu – zbiorcze (WPP – zbiorcze)

Dodatek umożliwia generowanie Walutowych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MT100, MT101, MT103, Elixir. Dodatek obsługuje płatności walutowe.

Opis użytkowania:
Raport pozwala na generowanie Walutowych Poleceń Przelewu (WPP) na podstawie zobowiązań walutowych (na jednym przelewie mogą się znaleźć zobowiązania w jednej wybranej walucie). Z programu FK generowany jest plik tekstowy zawierający pełny zestaw informacji, następnie taki plik wczytywany jest do programu bankowego. Plik zapisujemy w wybranym katalogu, a w swojej nazwie zawiera on skróconą datę z dnia w którym generujemy WPP.

 

Przykład 1 – WPP dla wybranego kontrahenta:
* kartoteka rozrachunki –> zakładka Kontrahenci –> Zobowiązania
* uzupełniamy numer lub skrót kontrahenta –> Wybieramy Walutę (EUR, USD lub inną) –> Szukaj
* przycisk Przelewy –> Zbiorczy
* w oknie dialogowym wybieramy Zbiorcze WPP –> Wykonaj

Przykład 2 – WPP dla wielu kontrahentów:
* kartoteka rozrachunki –> zakładka Kontrahenci –> Zobowiązania –> Wybieramy Walutę (EUR, USD lub inną) –> Szukaj
* sortujemy listę dokumentów wg. kolumny Kontrahent
* wybieramy dokument(y) którym chcemy wygenerować WPP
* przycisk Przelewy –> Zbiorczy
* w oknie dialogowym wybieramy Zbiorcze WPP –> Wykonaj

Raport można zastosować również dla pracowników i urzędów w sposób opisany powyżej.