FKP – Połączenie i konsolidacja wielu baz Symfonia FKP

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Połączenie i konsolidacja wielu baz Symfonia FKP

Raport połączenia i konsolidacji wielu baz Symfonia FKP podzielony jest na trzy fazy:

 

I. Eksport do pliku wybranych rozrachunków ze standardowego zestawienia rozrachunków z programu FKP.

Poszczególne kolumny w pliku oddzielone są znakami tabulacji, co pozwala na przejrzysty podgląd wyeksportowanego pliku np. w programie Excel.

 

II. Import rozrachunków kontrahentów. Rozrachunki mogą być zarówno złotówkowe jak i walutowe.

Na dialogu ustawień wybieramy:
1. Konta rozrachunków kontrahenta:
– złotówkowe konto sprzedaży,
– złotówkowe konto zakupu,
– walutowe konto sprzedaży,
– walutowe konto zakupu.
2. Plik z danymi do importu.

 

Po zakończeniu importu wyświetlany jest raport błędów, a nie zaimportowane dane zapisywane są w pliku błędów.

 

III. Uzgodnienie i eksport kontrahentów z bazy, której lokalizację wskazuję się na dialogu, tworzy mapę uzgodnień i dodaje do bazy głównej.

Po zaakceptowaniu ustawień kontrahenci dodają się automatycznie weryfikując:
Skrót, NIP, Regon, Pesel
W przypadku natrafienia na którąkolwiek daną w bazie głównej pojawia się okno do uzgodnień: