FKP – Wydruk dokumentu WB w układzie RK w WALUCIE i PLN

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Finanse i księgowość
FKP – Wydruk dokumentu WB w układzie RK w WALUCIE i PLN

Raport umożliwia generowanie wydruku Wyciągu Bankowego (WB) w układzie Raportu Kasowego (RK) – w walucie i PLN. Raport obsługuje dokumenty jednowalutowe – dla każdej waluty należy założyć osobny typ dokumentu.

 

Wydruk WB w układzie RK, w WAL oraz PLN, dla WAL dokumenty jednowalutowe.

 

Opis funkcjonalny:

* wydruk Wyciągu Bankowego WB w jednej WALUCIE – np. USD, EUR, itp. – wyciągi jednowalutowe,
* możliwość wydruku WB w PLN (w tym przypadku waluta jest pusta),
* układ danych zbliżony do wydruku Raportu Kasowego RK,
* wyciągi Bankowe WALUTOWE czy też PLN muszą być prowadzone w osobnych typach dokumentów, osobno dla każdej waluty, banku oraz konta w planie kont,
* raport podczas generowania wydruku sprawdza czy na wyciągu znajdują się zapisy w tej samej walucie – jeżeli nie to taki wyciąg jest pomijany,
* raport automatycznie rozpoznaje w jakiej walucie wprowadzony jest WB.
* w wyciągach bankowych prowadzonych w PLN dodanych do tablicy ustawień w części nie kodowanej – zapisy w walucie innej niż PLN zamieniane są na złotówki i wyciąg taki jest analizowany przez raport.

 

Sposób wykonywania:

Drukuj z listy dokumentów bufora lub ksiąg – dla wyciągów bankowych (każdy inny typ dokumentów jest pomijany)

Wybieramy:

-> Wyciąg bankowy (bufor)

lub

-> Wyciąg bankowy (księgi)