MKP – Elektroniczne Polecenie Przelewu (EPP)

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Księgowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Mała księgowośc
MKP – Elektroniczne Polecenie Przelewu (EPP)

Dodatek umożliwia generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN).

Opis użytkowania:
Raport pozwala na generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu (EPP) na podstawie zobowiązań złotówkowych (PLN) zarejestrowanych w Małej Księgowości.

Generowanie pliku EPP jest analogiczne z drukowaniem przelewów dla wybranej grupy zobowiązań. Poza wygenerowaniem pliku dla systemu bankowego dodatek:
* tworzy zestawienie kontrolne zawierające komplet informacji o wygenerowanych przelewach,
* oznacza zobowiązania do których wygenerowano przelewy, co zapewnia kontrolę nad „przelewami w drodze” czyli takimi które zostały już wysłane do banku ale brak jeszcze ich potwierdzenia w postaci wyciągu bankowego)

 

 

Przykład 1 – EPP dla wybranego kontrahenta:
* kartoteka pieniądze –> zakładka wybór –> kontrahent
* wybieramy kontrahenta
* po prawej stronie zaznaczamy dokument(y) dla których chcemy wygenerować EPP
* Zestawienia –> Wykonaj raport –> Elektroniczne Polecenie Przelewu

Przykład 2 – EPP dla wielu kontrahentów:
* kartoteka pieniądze –> zakładka wybór –> rozrachunki –> zobowiązania
* po prawej stronie wybieramy dokument(y) którym chcemy wygenerować EPP
* sortujemy listę dokumentów wg. kolumny kontrahent
* Zestawienia –> Wykonaj raport –> Elektroniczne Polecenie Przelewu