HMP – Lista dokumentów anulowanych PRO

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Lista dokumentów anulowanych PRO

Zadaniem raportu jest utworzenie dokumentu przedstawiającego listę dokumentów anulowanych lub listę paragonów anulowanych do których wystawiono fakturę.

Okno główne programu:

– w oknie głównym rozwiązania mamy możliwość wyboru zakresu dat dla których rozwiązanie ma wyszukiwać dokumenty:

Data od i do może zostać wpisana ręcznie
Data od i do może zostać wpisana automatycznie według wybranej opcji z listy rozwijanej „Wybrane daty”

– możliwość wyboru typu zestawienia:

Wszystkie dokumenty anulowane – wygenerowany dokument i/lub lista w Symfonii będzie zawierać wszystkie dokumenty anulowane
Paragony anulowane do których wystawiono fakturę VAT – wygenerowany dokument i/lub lista w Symfonii będzie zawierać wszystkie paragony anulowane do których wystawiono fakturę VAT

Opcje i funkcjonalności dodatkowe:

  • istnieje możliwość wyświetlania wydruku i/lub okna z listą dokumentów
  • wydruk może zawierać dodatkowe kolumny z wartościami NETTO i BRUTTO poszczególnych dokumentów wraz z podsumowaniem
  • rozwiązanie zapamiętuje ostatnio zaznaczone opcje, zakresy i ustawia je przy kolejnym uruchomieniu