HMP – Deklaracja zgodności z zamówieniem

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Deklaracja zgodności z zamówieniem

Rozwiązanie pozwala na automatyczne wygenerowanie pliku Deklaracji zgodności z zamówieniem w formacie rtf  z danymi z faktury, którego wygląd jest zależny od wybranego z listy szablonu wydruku.

 

W wersji podstawowej:

– w dokumencie sprzedaży klikamy Drukuj, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym w polu Nazwa raportu z rozwijanej listy wybieramy opcję Deklaracja zgodności z zamówieniem

– w kolejnym oknie dialogowym w polu Szablon wydruku z rozwijanej listy wybieramy interesujący nas szablon dokumentu rtf, po czym zatwierdzamy wybór przyciskiem OK

– do notatki zostają zapisane: data wystawienia dokumentu deklaracji, nr dokumentu (numer wystawiany jest automatycznie i ma formę „ilość wystawionych do tej pory dokumentów + 1/aktualny rok”) oraz liczba porządkowa poszczególnych towarów znajdujących się w dokumencie sprzedaży

– kolejne wystawianie dokumentu deklaracji dla tej samej faktury powoduje odczytanie danych zapisanych w notatce i naniesienie ich na dokument w formacie rtf

 

Szablon wydruku

 

Dodatkowo w wersji rozszerzonej:

– podczas pierwszego wystawiania dokumentu deklaracji istnieje możliwość wybrania z listy tylko tych towarów, które chcemy, aby pojawiły się na dokumencie deklaracji poprzez dwukrotne kliknięcie na danym towarze (znacznik X oznacza, że dany towar znajdzie się na wygenerowanym dokumencie) lub poprzez kliknięcie na dole przycisku Zaznacz/Odznacz wszystkie

Wybór towarów

  • Jeśli żaden z towarów nie zostanie zaznaczony to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat
  • Nie ma możliwości wybierania towarów jeśli ich liczba na dokumencie sprzedaży wynosi 1

– do bazy notatek zostaną zapisane: data wystawienia dokumentu deklaracji, nr dokumentu oraz liczby porządkowe wybranych przez użytkownika towarów w oknie Wybór towarów, które znajdą się na deklaracji zgodności

– istnieje możliwość edycji danych w notatce za pomocą skrótu klawiszowego Alt+1 wywoływanego z dokumentu sprzedaży

Edycja towarów na wystawionym dokumencie

  • Jeśli żaden z towarów nie zostanie zaznaczony to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat
  • Nie ma możliwości zmiany notatki jeśli dokument deklaracji zgodności nie został jeszcze wystawiony lub gdy liczba towarów na dokumencie sprzedaży wynosi 1