HMP – Zestawienie sprzedaży towarów za okres z podsumowaniem co odbiorca

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Zestawienie sprzedaży towarów za okres z podsumowaniem co odbiorca

Wykonywany od strony zaznaczonych kartotek towarowych, analizuje ich sprzedaż za podany okres czasowy (data od – data do), na wszystkich lub wybranym magazynie.

 

 

Wynikiem działania raportu jest szczegółowy wydruk następujących informacji:
* dane podstawowe dokumentu,

* dane szczegółowe pozycji towarowych (kod i nazwa towaru, j.m., ilość, wartość netto, VAT, brutto)

* sumy końcowe kolumn.