HMP – Zestawienie dokumentów sprzedaży w walucie obcej

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Zestawienie dokumentów sprzedaży w walucie obcej

Raport umożliwia drukowanie zestawienia sprzedaży eksportowej (WDT, DEX, FVW) w walucie obcej oraz w złotówkach.
Dodatkowo istnieje możliwość wydruku podsumowania wartości walutowych z podziałem na poszczególne waluty.

 

Opis użytkowania:
W kartotece sprzedaży zaznaczamy wybrane dokumenty eksportowe (WDT, DEX, FVW), a następnie:

Zestawienia –> Wykonaj raport –> Sprzedaż w walucie obcej