HMP – Wyszukiwarka towarów, kontrahentów

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Wyszukiwarka towarów, kontrahentów

Rozbudowana wersja wyszukiwarki przeznaczona do programu handel. Dodatek jest rozszerzeniem standardowo zaimplementowanej wyszukiwarki w programach Symfonia Handel Premium. Umożliwia wyszukiwanie różnych fraz, uwzględniając szukanie wszystkich bądź jednego z wpisanych słów (I oraz LUB). Możliwość wyszukiwania towarów i kontrahentów po nazwie, kodzie, wskazanych polach dodatkowych, notatce i dodatkowo dla kontrahentów w adresie. Wyniki wyświetlane są w postaci listy.

 

Raport uruchamia się: prawym klawiszem myszy ( lub kombinacja klawiszy Alt+x ) w kartotece kontrahentów lub towarów

 

Po uruchomieniu raportu pojawia się okno:
Dla kontrahentów:

 

Dla towarów:

W oknie opisanym jako: „Pola dodatkowe” pokazane są numery pól dodatkowych, które zostały wskazane do wyszukiwania.

Pola dodatkowe wyszukiwania ustawiane są w ustawieniach:
Kontrahenci:

Dodatkowo można wybrać wyszukiwanie po adresie ale konieczne jest wskazanie pól w jakich raport ma szukać.

Dla towarów:

Po wpisaniu treści i wciśnięciu odpowiedniego przycisku raport wyświetli listę kontrahentów, towarów spełniających kryteria wyszukiwania.
Istnieje możliwość wyszukiwania z i bądź lub, w tym celu należy wprowadzić w niekodowanej części raportu znak który raport będzie rozpoznawał jako i oraz LUB.

Raport zapamiętuje ustawienia osobno dla kontrahentów i towarów.

Po uruchomieniu kursor jest ustawiany w polu edycyjnym, po wpisaniu szukanej frazy i naciśnięciu „Enter” raport szuka po nazwie towaru, kontrahenta.