HMP – Wyszukiwarka towarów – pola dodatkowe

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Wyszukiwarka towarów – pola dodatkowe

Wyszukiwarka umożliwia wyszukanie frazy zapisanej w polach dodatkowych towaru, jak i wybranie szukanej frazy z listy rozwijalnej. Lista rozwijalna jest uzupełniana na podstawie słownika dołączonego do pola dodatkowego, w przypadku braku słownika możliwe jest wyszukanie po wpisanych  słowach, raport uruchamia się z kartoteki sprzedaży i z kartoteki towarowej skrótem klawiszowym ALT+Z.

Okno do wpisania lub wskazania szukanej frazy wygląda następująco:

Wyszukiwarka towarów - pola dodatkowe

Pierwsze wybrane pole lub wpisana fraza jest traktowane jako główne kryterium wyszukiwania, każde kolejne zacieśnia wyniki wyszukiwania.
Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w postaci listy w oknie programu z możliwością wyświetlenia konkretnego towaru.

Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie kilku fraz w obrębie jednego pola za pomocą znaków, ustawianych przez użytkownika, mówiących o wyszukaniu z i bądź lub.
Szukane frazy wpisywane w kolejne pola zmniejsza wyniki.
W przypadku wybrania szukanego słowa z listy i wpisania w poniższe okno w wyszukiwarka pobiera dane z pola wpisanego, Aby pokazała wyniki dla słowa wybranego z listy pole edycyjne znajdujące się poniżej musi być nie wypełnione.