HMP – Wydruki nadawcze Poczta Polska

Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Wydruki nadawcze Poczta Polska

Rozwiązanie umożliwia generowanie wydruków nadawczych (naklejek nadawczych) dla przesyłek oraz paczek pobraniowych. Dzięki temu rozwiązaniu wydruki do przesyłek Poczty Polskiej wykonujemy bezpośrednio z poziomu programu SYMFONIA HANDEL bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania EKN Poczty Polskiej.

 

Rozwiązanie obsługuje następujące wydruki:
– paczka pocztowa,
– przesyłka pobraniowa,

Raport uruchamiany jest z kartoteki SPRZEDAŻ oraz BUFOR SPRZEDAŻY przy pomocy skrótu klawiszowego Alt + 1.

 

Po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi parametrami:
* wybór rodzaju przesyłki
– paczka pocztowa,
– przesyłka pobraniowa,
* wybór danych adresata (nabywca lub odbiorca z wybranego dokumentu),
* masa przesyłki,

* przesyłka niestemplowana,

* data nadania,
* możliwość oznaczenia dokumentu wybranym znacznikiem,
* przycisk ‘Ustawienia dodatkowe’ – przejście do okna z dodatkowymi parametrami raportu

Opcje poszczególnych rodzajów przesyłek:
Paczka pocztowa

* parametry paczki pocztowej:
– priorytetowa,
– potwierdzenie odbioru,
– wartość (pobrana z dokumentu wartość brutto lub kwota wprowadzona przez użytkownika),
– poste restante,

Przesyłka pobraniowa
* kwota pobrania (pobrana z dokumentu wartość brutto lub kwota wprowadzona przez użytkownika),
* kwotę pobrania należy przekazać na wskazany rachunek bankowy (poniżej pole edycyjne z możliwością wpisania rachunku bankowego na który ma zostać wykonany przelew),

* parametry przesyłki pobraniowej:
– priorytetowa,
– potwierdzenie odbioru,
– zadeklarowana wartość (pobrana z dokumentu wartość brutto lub kwota wprowadzona przez użytkownika),

– sprawdzenie zawartości,

– ostrożnie,
– poste restante.