HMP – Wydruk zaznaczonych dokumentów sprzedaży FVS do pliku, generowanie dokumentów RTF