HMP – Wydruk karty gwarancyjnej RTF

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Wydruk karty gwarancyjnej RTF

Raport drukuje kartę gwarancyjną wzór której pobiera z katalogu w którym jest zainstalowany program-> szablony. Plik który odczytuje musi mieć nazwę: „gwarancja_xx.rtf”.(gdzie xx oznacza dowolny ciąg znaków)
Do tego pliku przepisywane są nast. Informacje:
Numer dokumentu, data wystawienia dokumenty, nazwa towaru, numer seryjny(pole dostawa z towaru), gwarancja- okres gwarancji, liczbę miesięcy gwarancji (dowolna wartość). Plik szablonu gwarancja_xx.rtf, (gdzie xx oznacza dowolny ciąg znaków), może być modyfikowalny, ważnym jest aby znajdowały się w nim nast. wyrażenia:
@NumerDok – jest to numer dokumentu
@DataSp – jest to data sprzedaży
@Nazwatow – nazwa towaru
@nrseryjny – numer seryjny
@gwarancja – okres gwarancji

 

Raport drukuje karty gwarancyjne w zależności od wyboru na dokumencie sprzedaży towarów z podziałem na wskazanie dostaw. Będzie tylko kart ile pozycji na dokumencie i tyle kart ile jest towaru w danej pozycji i są wskazane dostawy.

Po uruchomieniu raportu pojawia się okno:

Znajduje się na nim dodatkowy przycisk zaznaczony czerwoną ramka (na zdjęciu powyżej), Ustawienia Gwarancji. Po jego naciśnięciu pojawia się okno:

W tym oknie należy ustawić parametry do wydruku gwarancji.
Zaznaczenie „Nie drukuj karty gwarancyjnej” oznacza że raport będzie drukował tylko faktury sprzedaży, natomiast opcja „Drukuj karty gwarancyjne” oznacza że raport będzie drukował karty z uwzględnieniem poniższych ustawień.
„Szablon wydruku” – służy do wyboru jednego z kilku zdefiniowanych szablonów.,
„Włącz pomijanie towarów” – pomija towary które nie mają w polu wybranym w oknie „Okres gwarancji pobierz z” wpisanej żadnej wartości (przy odznaczonej tej opcji raport drukuje karty z pustym polem „Gwarancja”), obowiązkowo musi być włączone przynajmniej jedno pole dodatkowe w towarze!,
„Włącz pomijanie kontrahentów” – włączenie tej opcji spowoduje pomijanie wszystkich kontrahentów którzy maja literę „N” w polu wskazanym w oknie: „Pomiń kontrahentów z „N” w polu: ”