HMP – Wydruk dziennika dokumentów magazynowych z pozycjami

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Wydruk dziennika dokumentów magazynowych z pozycjami

Celem raportu jest wydrukowanie listy dokumentów magazynowych o określonym typie (WZ, PW, RW, PW itp.) wraz z informacją o pozycjach towarowych, ich ilością, ceną i wartością. Dzienniki drukowane są przez magazynierów na koniec każdego m-ca, przeznaczone są do celów kontrolnych i sprawozdawczych.

Jest to bliźniacze rozwiązanie do standardowego raportu „Lista dokumentów z pozycjami” wykonywanego od strony dokumentów handlowych SPRZEDAŻY.

Istnieje również możliwość przygotowania takiego samego raportu od strony dokumentów handlowych ZAKUPU.