HMP – Wsparcie dla mechanizmu odwróconego obciążenia

Nowość Promocja Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Wsparcie dla mechanizmu odwróconego obciążenia

Opis procesu odwróconego obciążenia:

 

 • Użytkownik wystawia fakturę VAT
 • Wybieramy pozycje na dokumencie
 • Użytkownik zmienia stawki VAT zgodnie z założeniami
 • Mechanizm kontroluje wybrane stawki i w przypadku błędu nie pozwala wystawić dokumentu i/lub informuje użytkownika która pozycja wymaga edycji
 • Jeśli na dokumencie faktury nie ma żadnej pozycji z VAT użytkownik powinien zmienić  typ dokumentu na rachunek
 • Mechanizm kontroluje czy podczas edycji VAT dla pozycji nie zmienione zostały inne pozycje
 • Podczas wystawania rachunku również jest kontrola czy któryś z towarów nie powinien być wystawiany ze stawką VAT inną niż NP. informując wówczas użytkownika o konieczności zmiany typu dokumentu na FVS

 

Wsparcie dla mechanizmu odwróconego obciążenia

 

Opis funkcjonalny:

 

Ustawienia raportu (część niekodowana raportu):

 • Lista początków PKWiU które są kwalifikowane jako „ZŁOM” -> towary które mają ustawiony VAT 23% (w celu sprzedaży na paragonie) ale na Fakturze VAT mają być sprzedawane jako NP.

 

Procedura dla Faktury VAT (dla charakteru dokumentu):

 • Weryfikacja pozycji dokumentu – komunikat z pozycjami które powinny być sprzedawane jako NP
 • W przypadku znalezienia towarów które powinny być sprzedawane ze jako NP – pojawiał się będzie komunikat z informacją w których pozycjach są błędy,
 • Blokowane będzie wystawienie dokumentu (parametryzowane – czy ma być blokada czy tylko informacja)

 

Procedura dla Rachunku sprzedaży (dla charakteru dokumentu):

 • Weryfikacja pozycji dokumentu – komunikat z pozycjami które powinny być sprzedawane jako różne od NP
 • W przypadku znalezienia towarów które powinny być sprzedawane jako stawka różna od NP. – pojawi się komunikat z informacją w których pozycjach są błędy,
 • Blokowane będzie wystawienie dokumentu (parametryzowane – czy ma być blokada czy tylko informacja)