HMP – Wezwania do zapłaty PRO

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Wezwania do zapłaty PRO

Dodatek umożliwia drukowanie wezwań do zapłaty (monitów) bezpośrednio z programu HANDEL.
Rozwiązanie przewidziany jest dla firm które prowadzą szczegółową ewidencję i analizę rozrachunków w programie Handel (np. firma nie prowadząca pełnej księgowości lub w sytuacji gdy pełną księgowość prowadzi biuro rachunkowe, oddział firmy w którym nie ma programu FK, itp.).

Możliwości raportu:
* wydruk monitu bez odsetek lub z odsetkami,
* kontrola wystawianych monitów przez zastosowanie znaczników,
* opcjonalne pomijanie dokumentów poniżej określonej kwoty
* opcjonalne pomijanie dokumentów mniej niż X dni po terminie

raport obsługuje dokumenty walutowe

wyświetla informacji o KRD (Krajowy Rejestr Długów) z możliwością modyfikowania drukowanego ostrzeżenia.

 

 

 

 

Opis użytkowania:
Monit może być wystawiony dla jednego bądź wielu kontrahentów na podstawie należności.

Nowości:
Najnowsza wersja raportu posiada możliwość wstawiania dodatkowych tekstów, dodawania logotypów na wydruku oraz możliwość definiowania położenia adresu.

 

 

 

Możliwe są również modyfikacje treści Wezwania do zapłaty, którą wykonuje się tylko na koncie Administratora systemu Symfonii (użytkownika Admin) bezpośrednio w kodzie źródłowym raportu:

Raporty –> Kartoteki –> …po prawej… –> Wezwanie do zapłaty – treści dokumentów

Należy pamiętać, że po jakichkolwiek modyfikacjach w w/w raporcie, należy przekompilować raport główny Wezwanie do zapłaty poprzez jego edycję i zapisanie lub poprzez wykonanie raportu Aktualizacja raportów (pierwszy raport z grupy System).

Przykład 1 – druk monitu dla wybranego kontrahenta
* kartoteka pieniądze –> zakładka wybór –> kontrahent
* wybieramy kontrahenta
* zaznaczamy wszystkie dokumenty w oknie po prawej stronie
* Zestawienia –> Wykonaj raport –> Wezwanie do zapłaty

Przykład 2 – druk monitów dla wszystkich należności przeterminowanych
* kartoteka pieniądze –> zakładka wybór –> rozrachunki –> należności –> należności po terminie
* sortujemy dokumenty po prawej stronie „po kontrahencie”
* zaznaczamy wszystkie dokumenty w oknie po prawej stronie
* Zestawienia –> Wykonaj raport –> Wezwanie do zapłaty

 

Istnieje wersja STANDARD dla tego rozwiązania.