HMP – Rozrachunki na dzień

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Rozrachunki na dzień

Dodatek umożliwia drukowanie stanu rozrachunków na dowolny dzień dla wybranego konrahenta lub grupy kontrahentów. Dodatek przewidziany jest dla firm które prowadzą szczegółową ewidencję i analizę rozrachunków w programie Handel (np. firma nie prowadząca pełnej księgowości lub w sytuacji gdy pełną księgowość prowadzi biuro rachunkowe, oddział firmy w którym nie ma programu FK, itp.).

 

 

Saldo wyznaczane jest w oparciu o analizę dokumentów handlowych i dokumentów pieniężnych.

 

Jako opcje dodano możliwość drukowania listy transakcji składających się na saldo rozrachunków danego kontrahenta oraz pokazywanie salda
jedno lub dwustronnego.

W przypadku gdy w programie Handel występują dokumenty pieniężne,  rozliczane ręcznie (np. wpłaty kontrahentów za faktury wystawione jeszcze w innym systemie) istnieje opcja pozwalająca na uwzględnianie bądź pomijanie tychże domumentów przy obliczaniu salda.

Opis użytkowania:
Wybierając z kartoteki jednego lub grupę kontrahentów uruchamiamy raport poprzez:

Zestawienia –> Wykonaj raport –> Rozrachunki na dzień