HMP – Prowizje dla handlowców

Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Prowizje dla handlowców

Zadaniem raportu jest analiza danych do wyliczenia zysku dla handlowców z dokumentów płatności/rozliczeń ze wskazanego okresu i eksport danych do pliku prostego TXT\XLS\CSV. Raport wykonywany z kartoteki sprzedaży  pod wybranym skrótem klawiszowym np.: ALT-P. Dostęp do raportu posiadają użytkownicy z ustalonej listy.

Dodatkową opcją jest określenie ilości dni przeterminowania wg których raport będzie naliczał prowizję.

Algorytm wyliczający analizuje dokumenty sprzedaży oraz koszt bez uwzględnienia dokumentów Korekta Wartości Magazynu (KWM).
Uwzględnione będą następujące sytuacje związane z wyliczaniem prowizji i kosztem:
* analiza dokumentów korygujących Sprzedaż (w tym samym miesiącu, w innym miesiącu, na +, na -, korekta VAT, korekta ilościowa i wartościowa),
* analiza rozliczeń typu kompensata (pseudokompensata), czyli wiązania i rozliczania należności i zobowiązań lub też należności i korekty należności.
Dokumenty handlowe sprzedaży i wyliczany z nich zysk byłby wykazywany proporcjonalnie do zapłaconej/rozliczonej kwoty brutto dokumentu.