HMP – Okno nierozliczonych dokumentów sprzedaży/należności

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Okno nierozliczonych dokumentów sprzedaży/należności

Przed wystawieniem dokumentu sprzedaży automatycznie pojawia się okna informujące o przeterminowanych należnościach kontrahenta (nierozliczonych dokumentach sprzedaży). W tym momencie możemy podjąć decyzję, czy wystawiamy dokument z odroczonym terminem płatności, czy też sprzedaż wyłącznie za gotówkę.

 

Zawartość okna dialogowego to:

 

Dialog wywołania raportu

 

 

Umożliwiamy również użytkownikowi podgląd dokumentu (poprzez dwuklik na wybranym wierszu)

 

Podgląd dokumenetu

 

Raport obsługuje sprzedaż w walucie.