HMP – Obsługa urządzeń typu: kolektor, inwentaryzator w zakresie Importu danych.

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Obsługa urządzeń typu: kolektor, inwentaryzator w zakresie Importu danych.

Obsługa urządzeń typu: kolektor, inwentaryzator w zakresie Importu danych (automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie wskazanego pliku prostego TXT, przyjmowanie z ewidencją nazwy dostawy, wydawanie wg nazwy dostawy, dodawanie nieistniejących towarów).

 

Raport importuje dokumenty magazynowe: PZ, PW, WZ, RW, MM-, z pliku prostego .txt zaimportowane pliki przenosi do katalogu archiwum ze zmienioną nazwą w katalogu z którego był pobrany plik importowany.
Gdy w importowanym dokumencie znajduje się towar którego nie ma w programie to pojawia się okno to wprowadzenia towaru:

Po wprowadzeniu danych towar będzie założony i dokument będzie zaimportowany. Na końcu poprawnego importu pojawi się komunikat: Dokument zaimportowano poprawnie.

Raport rozpoznaje jaki typ dokumentu ma wystawić po wartości z pliku tekstowego.
Format pliku powinien zawierać:
typ.dok  notatka  kod towaru ilosc kod paskowy  dostawa
okno ustawień wygląda nast.:

Zaznaczając opcję „Wystaw po zaimportowaniu” raport automatycznie wystawi  zaimportowany dokument.
Po wybraniu „Nowo dodane towary pokaż w osobnym oknie” raport po imporcie pokaże listę z nowo dodanymi towarami.
Gdy zaznaczone będzie pokaż zaimportowane dokumenty raport po imporcie wyświetli dokument który zaimportował.

Przy uruchomieniu raportu typy te są weryfikowane i jeśli któryś z nich jest nieprawidłowy(brak go w systemie) raport wyświetli komunikat i zakończy działanie.

W przypadku gdy zostanie wybrany dokument MM- wówczas pojawi się okno:

W przypadku gdy w programie jest zdefiniowany tylko jeden magazyn to import zostaje przerwany komunikatem „W programie jest zdefiniowany tylko jeden magazyn. Nie ma możliwości wystawienia dokumentu MM-”