HMP – Obsługa skupu metali kolorowych i złomu

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Obsługa skupu metali kolorowych i złomu

Zadaniem raportu jest wygenerowanie wydruków:

„KEO – Karta ewidencji odpadu MG” generowanego na podstawie dokumentu „Przyjęcie do magazynu”,

„KPO – Karta przekazania odpadu MG” generowanego na podstawie dokumentu „Wydanie z magazynu”,

„KPO – Karta przekazania odpadu DK” generowanego na podstawie dokumentu „Faktura VAT sprzedaży”.

 

Po uruchomieniu raportu „KEO – Karta ewidencji odpadu MG” pojawia się okno dialogowe z następującymi parametrami:
1. Dokument / Data:
– nr dokumentu,
– wybór daty wydruku (dzisiejsza lub z dokumentu),
2. Dane dodatkowe:
– kod odpadu,
– rodzaj odpadu,
– nr rejestr,
– REGON kontrahenta,
3. Ustawienia:
– rodzaj papieru (składanka lub pojedynczy),
– możliwość wstawienia jako kod i rodzaj odpadu na wydruku danych z okna dialogowego,
4. Działalność w zakresie.

Po uruchomieniu raportu „KPO – Karta przekazania odpadu MG” lub „KPO – Karta przekazania odpadu DK” pojawia się okno dialogowe z następującymi danymi:
1. Dokument / Data:
– nr dokumentu,
– wybór daty wydruku (dzisiejsza lub z dokumentu),
2. Dane dodatkowe:
– kod odpadu,
– rodzaj odpadu,
– nr rejestr,
– REGON kontrahenta,
3. Ustawienia:
– rodzaj papieru (składanka lub pojedynczy),
– możliwość wstawienia jako kod i rodzaj odpadu na wydruku danych z okna dialogowego,
4. Transport:
– wybór transportu (własny, klienta, realizowany przez firmę)
– kod kontrahenta/firmy (musi być zgodny z kodem w programie Symfonia Handel)