HMP – Obsługa Sklepu Internetowego (Eksport stanów magazynowych, Import dokumentów handlowych)

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Obsługa Sklepu Internetowego (Eksport stanów magazynowych, Import dokumentów handlowych)

Umożliwia współpracę programu Handel z systemami obsługi Sklepów Internetowych/WebAplikacji. Współpraca ta oparta jest na automatycznym, cyklicznym eksporcie danych z Handlu do pliku tekstowego w jednym z 3 formatów, który wykorzystywany jest podczas uaktualniania oferty handlowej w sklepie internetowym (dane asortymentowe, stany magazynowe, stany handlowe, ceny, opisy itp.). Dodatek umożliwia również automatyczny import Zamówień obcych lub Faktur sprzedaży z plików tekstowych w ustalonym formacie, dokumenty wystawiane są bezpośrednio w programie Handel. Ceny zależne od formatu pliku wejściowego oraz wybranej funkcjonalności, podana cena dotyczy obecnie przygotowanej wersji w z funkcjonalnością Eksport/Import.

 

Dodatek umożliwia współpracę programu HANDEL z systemami obsługi sklepów internetowych, której celem jest automatyczna aktualizacja oferty handlowej dostępnej w sklepie internetowym.
Zasada działania modułu, to cykliczne wysyłanie informacji o towarach dostępnych w magazynie(ach) do wybranego pliku tekstowego.

 

Składnikami takiego pliku testowego są między innymi:
* kod towaru
* nazwa towaru
* jednostka miary
* stan handlowy
* stan magazynowy
* cena (ceny) sprzedaży

Ilość wysyłanych informacji można w każdej chwili zwiększyć na indywidualne życzenie klienta.

W zakresie opcji modułu znajdują się:
* częstotliwość wysyłania danych (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 minut)
* magazyn z którego eksportujemy dane (jeden wybrany lub wszystkie)
* lokalizacja i nazwa pliku do którego wysyłamy dane