HMP – Obsługa kompensat

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Obsługa kompensat

Dodatek służy do prowadzenia w programie Handel pełnej ewidencji kompensat „księgowych” (jako dokumentów eksportowanych do FK).

 

Opis użytkowania:

  • Zakładamy rejestr pieniężny typu inne o nazwie „Kompensaty”,  oraz

definiujemy 2 dodatkowe dokumenty:
KMN – Kompensata należności, charakter: wpłata inna
KMZ – Kompensata zobowiązań, charakter: wypłata inna

 

 

  • Drukujemy propozycję kompensaty dla danego kontrahenta.

Raport wykonujemy dla wybranej grupy dokumentów (należności i zobowiązań) danego kontrahenta (np. okno Pieniądze, Zakładka Wybór->Rozrachunki posortowane w/g kolumny kontrahent).
Raport na podstawie wybranej grupy należności i zobowiązań:
– ustala kwotę kompensaty
– tworzy listę należności wraz z kwotami wchodzącymi do kompensaty
– tworzy listę zobowiązań wraz z kwotami wchodzącymi do kompensaty
– drukuje dokument „Propozycja kompensaty”
– oznacza rozrachunki „pobrane” do kompensaty odpowiednimi znacznikami:
K-kompensata, C-kompensata częściowa

  • Po otrzymaniu potwierdzenia propozycji od kontrahenta rejestrujemy

kompensatę w Handlu w rejestrze Kompensaty parą dokumentów KMN, KMZ.