HMP – Moduł szybkiej sprzedaży towarów wg dostaw

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Moduł szybkiej sprzedaży towarów wg dostaw

Raport „Moduł szybkiej sprzedaży wg dostaw” umożliwia szybkie wystawianie dokumentów WZ z pozycjami wybieranymi na podstawie dostaw towarów.

 

Zadaniem raportu „Moduł szybkiej sprzedaży wg dostaw” – jest umożliwienie szybkiego generowania dokumentów magazynowych rozchodowych do bufora. Pozycje tworzonego dokumentu wybierane są na podstawie dostaw towarów.

Po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi elementami:

 

 

1. Sekcja ustawień:
* wybór typu dokumentu – lista rozwijalna dokumentów magazynowych rozchodowych,
* wybór serii dokumentu – lista rozwijalna serii wybranego typu dokumentu,
* informacja o magazynie na który powstanie wygenerowany dokument,

2. Sekcja pozycji dokumentu magazynowego rozchodowego:
* pole edycyjne w które wpisujemy nazwę szukanej dostawy,
* przycisk „Dodaj” – po wybraniu którego raport wyszuka towar lub towary z poszukiwaną nazwą dostawy.
– jeżeli raport odszuka jeden towar z daną dostawą – zostanie on umieszczony na liście pozycji dokumentu w ilości 1,
– jeżeli raport odszuka kilka towarów z tą samą nazwą dostawy – pojawi się dodatkowe okno dialogowe na którym użytkownik będzie miał możliwość wyboru odpowiedniego towaru – po wybrani pozycji i naciśnięciu przycisku „Wybierz” towar zostanie umieszczony na liście pozycji dokumentu,
* jeżeli użytkownik wybierze dostawę (towar), która znajduje się już na liście pozycji dokumentu WZ – raport zwiększy jego ilość o 1,
* możliwość edycji ilości w oknie z pozycjami generowanego dokumentu,
* przy dodawaniu każdej pozycji pojawia się okno dialogowe Ilość w którym użytkownika ma możliwość zmiany ilości dodawanego towaru,

Po zakończeniu wprowadzania pozycji dokumentu magazynowego rozchodowego należy wybrać przycisk „Wystaw” – po jego naciśnięciu raport utworzy w buforze dokument magazynowy rozchodowy o ustawionych wcześniej parametrach i wybranych pozycjach.
Utworzony dokument pojawi się na liście – użytkownik ma możliwość wejścia do utworzonego dokumentu i ustawienia w nim dodatkowych parametrów np.: kontrahenta.

Po wybraniu brakujących informacji w standardowym oknie programu Symfonia Handel Premium dokument należy wystawić ręcznie przyciskiem – „Wystaw”

 

Sposób wykonywania:

Kartoteka dokumentów magazynowych -> Alt + 1
Kartoteka bufora dokumentów magazynowych -> Alt + 1