HMP – Moduł rozbiórki

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Moduł rozbiórki

Dodatek został napisany z myślą o tych użytkownikach programu Symfonia Handel Premium, których specyfika pracy opiera się na podziale, rozbieraniu, rozkładaniu na czynniki składowe różnego rodzaju towarów, przedmiotów. Dzięki temu rozwiązaniu wystarczy tylko wybrać główne informacje o towarze, który jest przeznaczony do rozbiórki, w kolejnym kroku wskazywać części składowe, za pomocą myszki oraz wpisać ilość, zakładaniem towaru o unikalnym kodzie w obrębie całej bazy danych jak i dokumentem przyjęcia towarów zajmuje się raport, informując użytkownika o działaniach jakie wykonał.

 

Rozwiązanie znacznie ułatwia wprowadzanie nazw, ilości, kodów, towarów jak i ich zakładanie, oraz automatyczne wystawianie dokumentów przyjęcia z ilością wpisana na oknie dialogowym wszystkich nowo założonych towarów.

 

Moduł rozbiórki przeznaczony jest dla firm z różnych branży, np.

– firmy prowadzące auto złomy, zajmujące się rozbiórką pojazdów,

– firmy w których istnieje potrzeba odróżnienia dostawców tego samego asortymentu,

– firmy które kupują asortyment w paczkach składających się z rożnego rodzaju towaru itp.

 

Opis funkcjonalny jak i zasada działania raportu przedstawiona jest w pliku „Moduł rozbiórki.pdf”, w tym przypadku przeznaczeniem modułu jest firma zajmująca się rozbiórką samochodów. Istnieje możliwość dopasowania raportu pod dowolną specyfikację prac.