HMP – Korekta zbiorcza (Korekta bonusowa)

Nowość Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Korekta zbiorcza (Korekta bonusowa)

Rozwiązanie Korekta zbiorcza (korekta bonusowa) umożliwia obsługę premiowania odbiorców za obroty w ustalonych okresach rozliczeniowych.

Korekty bonusowe wystawiane są w oparciu wbudowany w rozwiązanie mechanizm zliczający obroty i umożliwiający ustalenie bonusu procentowego lub kwotowego.

 

Zakres zbieranych danych:

* Rozwiązanie podczas analizy danych zlicza wartość z dokumentów sprzedaży wraz z korektami.

* W rozwiązaniu z definicji pomijane są wystawione wcześniej Korekty bonusowe (korekty zbiorcze).

* Możliwe jest pomijanie dokumentów oznaczonych ustalonym znacznikiem.

 

Sposób wykonywania:

Kartoteka kontrahentów.

 

Generowanie korekty zbiorcze (korekty bonusowej) możliwe jest dla wybranego z kartoteki kontrahenta -> Przy pomocy skrótu klawiszowego ALT + 0 lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy.

 

Okno rozwiązania Korekta zbiorcza (korekta bonusowa).

Korekta zbiorcza (korekta bonusowa) - okno

 

Okno zostało podzielone na dwie główne części:

1. Analiza danych – po określeniu interesującego nas przedziału dat – rozwiązanie zlicza sprzedaż w zadanym okresie i wylicza sugerowaną wartość korekty bonusowej.

2. Parametry korekty bonusowej – w oparciu o zliczoną wartość obrotu w zadanym okresie oraz predefiniowaną wartość rabatu procentowego wyliczana jest sugerowana kwota rabatu.

Rozwiązanie umożliwia wpisanie nowej kwoty rabatu oraz nowego rabatu procentowego.

 

Dodatkowe funkcjonalności:

Do rozwiązania dołączany jest dodatkowy wydruk Korekty Bonusowej