HMP – Import i aktualizacja notatki

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Ogólne
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Import i aktualizacja notatki

Raport importuje plik i aktualizuje notatkę towaru odszukując go po kodzie towaru kontrahenta i pracownika w bazie danych.
Plik importowany musi mieć następującą strukturę dla towaru:
kod_towaru znak tabulatora notatka_towaru
importowane są wszystkie wiersze z pliku.
W przypadku gdy raport nie odnajdzie w bazie danych towaru o kodzie pobranym z pliku to zapisuje kod towaru i uaktualnia dalej notatki, na końcu wyświetla komunikat:
„Nie odnaleziono wszystkich towarów. Lista nieodnalezionych towarów wyświetli sie po zatwierdzeniu tego komunikatu”

Jeśli natomiast cały proces importu przebiegał prawidłowo raport wyświetli komunikat:
„Notatki towarów zostały uaktualnione.”