HMP – Generowanie plików PDF z dokumentów sprzedaży i wysyłanie za pośrednictwem poczty e-mail

Gotowiec
Cena na SymfoniaPlus.pl
Grupa Handlowe
Branża Handel
Program Sage Symfonia
Linia Handel
HMP – Generowanie plików PDF z dokumentów sprzedaży i wysyłanie za pośrednictwem poczty e-mail
 Faktura VAT lub Korekta Faktury VAT   Faktura VAT i Korekta Faktury VAT 
 600 zł netto  800 zł netto

 

Rozwiązanie przygotowane do programu Sage Symfonia Faktura oraz Sage Symfonia Handel.

 

Dodatek daje możliwość generowania plików PDF z dokumentu sprzedaży oraz wysłanie go za pomocą poczty e-mail.

 

Adres e-mail automatycznie pobierany jest z kontrahenta na którego wystawiony jest dokument, w przypadku gdy jest on pusty raport na zakończeniu pracy informuje o tym fakcie i daje możliwość wyświetlenia ich na liście.

 

Rozwiązanie uruchamia się z zaznaczonych dokumentów sprzedaży za pomocą skrótu klawiszowego ALT+1 lub za pomocą prawego przycisku myszy.

 

Po uruchomieniu wyświetlane jest okno dialogowe:

 

Dialog Generowanie PDF z FVS i wysyłka e-mail

 

 

Na oknie jest możliwość ustawienia wprowadzenia adresatów do których zostanie wysłana kopia i ukryta kopia e-mail.

 

Tytuł

 

Należy wprowadzić tytuł listu, w tytule wprowadzona została obsługa makr,

Aby użyć makra należy wpisać odpowiednio:

– #NAK – wyświetlana będzie nazwa kontrahenta,

– #KOK – wyświetlany będzie kod kontrahenta,

– #NIK – wyświetlany będzie NIP kontrahenta

– #NAZDOK – wyświetlany będzie numer dokumentu.

 

Np.

Wysyłając dokument sprzedaży o numerze 11- FVS/0001 do kontrahenta AGD Adam  w polu tytuł na oknie:

„Witam, w załączniku podsyłam dokument sprzedaży: #NAZDOK”

W tytule e-mail dostarczonym do klienta tytuł będzie wyglądał następująco:

„Witam, w załączniku podsyłam dokument sprzedaży: 11- FVS/0001”

 

Treść

 

W kolejnym kroku wpisać należy treść e-mail jaka ma zostać wysłana do kontrahenta, pole to również zostało wyposażone w obsługę makr, identycznych jak w przypadku tytułu. Można również używać tagów HTML.

 

Załączniki

 

Dodatek dodatkowo umożliwia wysłanie dodatkowych dwóch załączników.

 

Przycisk PDF

 

Po użyciu przycisku wyświetla się okno:

 

Dialog Ustawienia PDF

 

W oknie tym należy wskazać katalog w którym maja być zapisywane pliki PDF, istnieje możliwość wykasowania pliku po wysłaniu e-mail.

 

 

Po ustawieniu wszystkich opcji i kliknięciu na głównym oknie „Wyślij” ukaże się podgląd wiadomości  w formacie HTML.

 

Podgląd HTML

 

 

Maile można wysyłać pojedynczo lub zbiorczo – wtedy należy zaznaczyć opcję „Wyślij wszystkie maile” i kliknąć przycisk „Wyślij”.